Ulaşım Kartlarımızın BİSİM ve Arabalı Vapurda Kullanılmasına İlişkin Bilgilendirme

Sevgili dostlar, bilindiği üzere son toplu sözleşmeyle elde ettiğimiz kazanımlar arasında, ulaşım kartlarımızın BİSİM ve arabalı vapurlarda da geçerli olmasına yönelik bir kazanım elde etmiştik. Bu hakkın ve toplu sözleşme metninde yer alan diğer hakların bir an önce kullanılabilmesi için de hem İBB Genel Sekreteri Sayın Buğra GÖKÇE ile hem de ESHOT Genel Müdürü Sayın Erhan BEY ile görüşmeler gerçekleştirdik ve bu görüşmeleri sizlere duyurduk.

Ulaşım kartlarımızın bu iki sistemde de geçerli olabilmesi için, şu an kullanımda olan İzmirim Kart sistemine gerekli tanımlamanın yapılması gerekmektedir. Ancak idare, bu sisteme ilişkin yeni bir sözleşme aşamasında olduğu için bu tanımlamayı teknik olarak gerçekleştirememiştir. Bu süreç tamamlanıncaya kadar, personelimizin en azından kartlarını görevli kişilere göstererek arabalı vapuru kullanabilmesine dair önerimiz ise; arabalı vapuru kullanan her bir araçtan elde edilen gelirden, ilgili bakanlığa vergi ödendiği için kabul görmemiştir. Bu şekilde geçen araçlar, bakanlığın elde ettiği vergi gelirinden olması anlamına geldiği için, bir anlamda yasadışı bir geçiş olarak kabul edileceği tarafımıza iletilmiştir. Bu nedenle bu hakkın uygulamaya geçmesi için, yukarıda bahsedilen ihale sürecinin, itirazlar da dâhil olmak üzere tamamlanmasını beklemek durumundayız.

Biz hem bu hakkımız hem de diğer tüm kazanımlarımız için görüşmelerimizi ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Emekçilerin birleşerek kazandığı bu hakların ve ördüğü mücadelenin, kimi çevreler tarafından kendi menfaatleri uğruna sulandırılmasına ve küçümsenmesine de izin vermeyeceğiz. Emekçilerin bilgisine sunarız.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Yürütme Kurulu