Bakanlığın Sendikamıza Gönderdiği 2 Ocak 2004 Tarihli Yazı

T.C

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Çalışma Genel Müdürlüğü

Sayı: B.13.0.ÇGM.0.12.00.04/00303 2 Ocak 2004

Konu: 4688 Sayılı Kanun

TÜM BEL-SEN SENDİKASINA

Guraba Hüseyin Ağa Mah. Vezirçeşme sok. Diker Apt. No:4

Fatih/İSTANBUL

İLGİ: a) 25/10/2002 tarih ve 11235-27459 sayılı yazımız.

b) 24/02/2003 tarih ve 2097-005526 sayılı yazımız.

c) TÜM BEL-SEN sendikasının 08/12/2003 tarih ve 1990-327-04 sayılı yazısı.

………………….

Bilindiği gibi, 4688 sayılı Kanunun 43. maddesinde “Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu,… hükümleri uygulanır.” Denilmekte olup, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 24. maddesinde “üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması Halleri” düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun maddesine göre Yargıtay 9. Hukuk Asliye Dairesinin 17/01/1992 tarih ve 1991/17528,1992/284 sayılı ilamında “Geçici işsizlik sendika üyeliğini etkilemez, Aynı şekilde hizmet akdi askıdayken de sendika üyeliği sürer. Bu nedenle, sendika üye sayısının tespitinde dikkate alınması gerekir.” denilmektedir.

Bilindiği üzere, Kamu görevlisinin askere gitmesi, doğum iznine ayrılması durumunda üyelik aidatı kesilmez, ancak sendika üyelikleri devam eder. İlgi (a ve b) yazılarımız ekinde gönderilen formatta, üyeliği akıya alınan kamu görevlilerinin bildirimlerine de yer verilmiş olup Kamu kurum ve kuruluşlarının Bakanlığımıza yapacağı bildirimlerde, bu konuya dikkat ederek bildirimlerde bulunmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Cengiz DELİBAŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM: Bilgi:

Gereği: Tüm Bel Sen

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Gen. Müd.

81 İl valiliğine