Sendika Aidat Artışı Hakkında Bilgilendirme

Sevgili dostlar;

Üyelerimize sendika aidatı hakkında zorunlu bir bilgilendirme yapmak durumundayız. Bilindiği üzere mevcut durumda üyelerimizden her ay, memur taban aylığının %1’ine denk gelen 21,67 TL’lik aidat almaktayız. Bu aidat Türkiye’nin her yerinde örgütlenmiş olan sendikamızın, kira, personel, örgütlenme, broşür, afiş vb. ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Uzun süredir artan maliyetler nedeniyle bir dizi tasarruf önlemleri alarak bu yükü karşılamaya çalışmaktayız. Örneğin 2 yıldan fazladır çiçek ve çelenk yaptırmıyoruz ve bu kalemden belli bir tasarruf elde edebiliyoruz. Yine aynı şekilde sosyal medya araçlarını daha etkin kullanmaya çalışarak broşür, bildiri vb. harcamalarımızı da önemli ölçüde azalttık.

Bu dönem aynı zamanda Türkiye genelinde örgütlenme çalışmamızın da yoğunlaştığı bir dönem oldu. Önceki yıllarda kapısından girmemize dahi izin verilmeyen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri’nde üyelik çalışmaları yapıyor ve sarı sendikaların egemenliğini kırıp gerçek bir sendikal anlayışı inşa etmeye çalışıyoruz. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kısa bir sürede üye sayımızı 500’den 3000’e çıkarmayı başardık.

Ancak maalesef tüm bu artan maliyetler ve yoğun örgütlenme çalışmamızı mevcut aidatla karşılayamayacak düzeye geldik. Tüm üyelerimize mesajla duyurduğumuz ve topladığımız şube meclisinde de bilgilendirmesini yaptığımız Eylül ayındaki tüzük kongresinde bu gündemle toplanarak aidatı %1,5 yapma kararı aldık. Bu nedenle Kasım ayından itibaren 21,67 olan sendika aidatını 32,50 TL olarak alacağız.

Son toplu sözleşme sürecinde bizlerle yan yana durarak tarihi kazanımları elde etmemizi sağlayan üyelerimizin bu konuda da sendikalarıyla yan yana duracağından eminiz. İzmir’de elde ettiğimiz kazanımları İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin gibi birçok şehirde de devam ettirebilmek için sizlerin desteğine ve anlayışına güveniyoruz.

Kurutuluş Yok Tek Başına

Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Yürütme Kurulu