“Taşeron Sistemi Kaldırılsın” İmza Kampanyası

Tüm-Bel-Sen genel merkezi tarafından taşerona karşı imza kampanyası başlatılmıştır. İmza metni ve imza listesi ekteki dökümandadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına;

Soma’da 301 maden işçisinin ölümü bir işçi katliamıdır. Bu katliam; taşeron çalıştırmanın sonuçlarını, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki yasal yetersizlikleri, var olan yasaların dahi uygulanmadığını, denetimlerin göstermelik olduğunu bir kez daha acı biçimde gözler önüne serdi.

Ölümlü iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci olan Türkiye’nin işçileri ve emekçileri olarak; “artık yeter” diyoruz. Aşağıdaki başlıklarda ciddi yaptırımlar içeren yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.

  • Taşeron çalıştırma yasaklansın! Herkese kadrolu ve güvenceli çalışma olanağı sağlansın.
  • Her işkolunun kendine özgü işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini zorunlu hale getiren yasa ve yönetmelik düzenlemeleri derhal çıkarılsın ve hayata geçirilsin.
  • Üretim ve hizmetin olduğu yerlerde meslek hastalıkları, yanık tedavi üniteleri vb. gibi özgün bölümleri içinde barındıran hastaneler kurulsun.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin gereklerini yerine getirmeyen işverenler ile gerekli denetimi yapmayan ilgililere, ağır cezalar ve yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler yapılsın.