SALGINA KARŞI MÜCADELEDE ÖN SAFTA YER ALAN BELEDİYE EMEKÇİLERİNİN SAĞLIĞI KORUNSUN

BASINA VE KAMUOYUNA

Ülkemizde Mart ayında görülmeye başlanan koronavirüs vakası hızla yayılarak toplum sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. AKP hükümeti salgınla mücadeleyi vatandaşa havale etmiş maske ve mesafe önerisi dışında herhangi bir önlem alınmamıştır. Ayrıca kendilerinin dahi inanmadığı hasta ve vefat sayılarıyla salgının boyutlarını gizlemeye çalışmış ve hala bu tutumunu da sürdürmektedir. Salgınla mücadelenin bu önlemlerle önüne geçilemeyeceği ve her geçen gün ağırlaşacağı ortadadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda çalışan belediye emekçileri pandemi sürecinde İzmir halkına hizmet etmek için özveriyle, fedakârca çalışmış ve hatta birçok arkadaşımız mesai saatlerinin dışında bile belediyenin dayanışma kampanyasına gönüllü olarak katılmıştır.

Normalleşme süreci denen ve önlemlerin gevşetilmesi anlamına gelen düzenlemelerle beraber koronavirüs vakası tekrar yükselişe geçmiştir. Büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşlarda birçok birimde vakalar görülmüş ve herkes bu tehdidin kendisine daha da yaklaştığını hissetmeye başlamıştır.

Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı, kamu kurumlarında dönüşümlü uzaktan çalışma yapılmasına yönelik olan ancak sorumluluğu da üzerinden atmayı amaçlayan bir genelge çıkarmıştır. Bu genelgenin kurumumuzda nasıl uygulanması gerektiği konusunda belediye bürokratları ile defalarca yapılan görüşmelerde; haftalık dönüşümlü çalışma düzenine geçilmesini, engelli bireylerin, süt izni kullananların, kronik hastaların ve 12 yaşın altında çocuğu bulunanların idari izinli sayılmasını önermiştik.

İlk etapta Türkiye’de başka bir örneği dahi olmayan yarım gün dönüşümlü çalışma kararı uygulanmak istenmiş ancak sendikamızın ısrarla çabaları sonucunda bu karardan vazgeçilerek belediye emekçilerinin büyük bir kesiminin tepkisini alan genelge yayınlanmıştır. Bu genelgede de engelli bireyler, süt izni kullananlar ve kronik rahatsızlığı olan çalışanlarla ilgili hiçbir açıklama bulunmamaktadır.

Biz yerel yönetim emekçileri olarak bu genelgeyi bu haliyle kabul etmeyeceğimizi defalarca belediye bürokratlarını ilettik. Görüşmelerimizde dikkatimizi çeken konulardan biri de belediye bürokratlarının, uzaktan çalışan emekçileri çalışmaktan kaytaran insanlar olarak görmeleri olmuştur. Oysa belediye emekçileri pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalıştıkları için Başkan Tunç Soyer tarafından defalarca kere tebrik edilmiş hatta zorunlu olarak kesintisiz hizmet veren personele de moral ikramiyesi verilmişti. Bu noktada şu soruyu sormak artık kaçınılmaz olmaktadır: Belediye bürokratlarının tembellikle suçladığı emekçileri ile Tunç Soyer’in çabaları için teşekkür ettiği emekçiler farklı kurumlarda mı çalışmaktadır?

Bir önceki belediye başkanı döneminde sıkça karşılaştığımız; emekçileri hakir gören, sendikaları muhatap almayan, her şeyin en doğrusunu kendisinin bildiğini düşünen anlayışa sert bir şekilde itiraz etmiştik ve şimdi de aynı itirazı gösteriyoruz. Sizin karşınızda eski alışkanlıklarınızı devam ettirmeyi sineye çekecek bir sendika yok. Emekçileri ilgilendiren ancak onların fikrinin sorulmadığı hiçbir kararı da kabul etmiyoruz.

Bu süreci, işçi ve memur personelin tamamı için doğru bir planlama yaparak hem emekçilerin ve halkın sağlığını koruyacak hem de kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde sürmesini sağlayacak şekilde yürütmek mümkündür. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu sağlayabilecek deneyim ve olanaklara sahiptir. Getirmiş olduğumuz öneriler bilim insanlarının yaptığı uyarıları gözetecek şekilde ortaya çıkarılmış önerilerdir. Bunları görmezden gelmek belediye emekçilerinin sağlığını da halkın sağlığını da tehlikeye atmaktadır. Önerilerimiz belediye emekçilerinin de talebi olan haftalık dönüşünü çalışma düzenine geçilmesi engelli bireylerin süt izni kullananların kronik hastaların ve 12 yaşının altında çocukları olanların idari izinli sayılması ve bu uygulamaların tüm emekçiler için eşit şekilde uygulanmasıdır. Taleplerimizin kabul görmemesi halinde yetkili kurallarımızı toplayarak üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dâhil bir dizi kararları alacağımızı basına ve kamuoyuna ilan ederiz.

YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

TÜM BEL-SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE

DİSK GENEL İŞ 1-2-3 NOLU ŞUBELER