BELEDİYE HİZMETLERİNİN GARANTİSİ BELEDİYE EMEKÇİLERİN SAĞLIĞIDIR!

     11/09/2020

Ülkemizde Mart ayında görülmeye başlanan korona virüs vakası hızla yayılarak toplum sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. AKP Hükümeti salgınla mücadeleyi vatandaşa havale etmiş maske ve mesafe önerisi dışında herhangi bir önlem almamıştır. Salgınla mücadelenin bu önlemlerle önüne geçilemeyeceği ve her geçen gün ağırlaşacağı ortadadır.  İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda çalışan belediye emekçileri pandemi sürecinde İzmir Halkı’na hizmet etmek için özveriyle, fedakârca, çalışmış ve hatta birçok arkadaşımız mesai saatlerinin dışında bile belediyenin dayanışma kampanyasına gönüllü olarak katkı sunmuştur.
Sonbaharın gelişiyle beraber korona virüs vakası tekrar yükselişe geçmiştir. Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda birçok birimde vakalar görülmeye başlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kamu Kurumlarında dönüşümlü, uzaktan çalışma yapılmasına yönelik genelge çıkarmıştır. Bu genelgenin belediyede nasıl uygulanması gerektiği konusunda belediye bürokratları ile defalarca yapılan görüşmelerde; haftalık dönüşümlü çalışma düzenine geçilmesini, engelli bireylerin, süt izni kullananların, kronik hastaların ve 12 yaşın altında çocuğu bulunanların İdari İzinli sayılmasını önermiştik. İlk etapta Türkiye’de başka bir örneği dahi olmayan yarım gün dönüşümlü çalışma kararı alınmak istenmiş, yine sendikamızın ısrarlı çabaları sonucunda bu karardan vazgeçilerek belediye emekçilerinin büyük bir kesiminin tepkisini alan 03/06/2020 tarih ve 2020/251/01-34 sayılı genelge yayınlanmıştır.  Genelgede engelli bireyler, süt izni kullananlar ve kronik rahatsızlığı olan çalışanlarla ilgili hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Görüşmelerimizde dikkatimizi çeken bir başka konuda belediye bürokratlarının emekçileri “çalışmaktan kaytaran” insanlar olarak görmeleri olmuştur.
Sayın Tunç SOYER’in sıklıkla büyük bir özveriyle ve başarıyla çalıştığını belirttiği İBB emekcilerinin sağlığı söz konusu olduğunda Belediye bürokratları emekçileri tembellikle itham ediyor. Sayın SOYER’in övgüyle bahsettiği emekçiler ile Belediye bürokratlarının tembellikle itham ettiği emekçiler farklı kurumlarda mı çalışmaktadır?
Doğru bir planlamayla hem emekçilerin ve halkın sağlığını korumak, hem de kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde sürekliliğini sağlamak mümkündür. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu sağlayabilecek deneyim ve olanaklara sahiptir. Pandemi sürecinin başında başarıyla uygulamaya konulan önlemler, bu süreçte de yenilenerek tekrar edilmelidir. Çünkü, merkezi hükümetin süreci yönetmede sergilediği basiretsiz, halkın ve emekçilerin sağlığını görmekten uzak, plansız, günübirlik, tutum ve uygulamalarından uzak bir yaklaşım bunu gerektirir. TTB dahil olmak üzere, ilgili meslek kuruluşları ve bilim insanlarının yaptığı uyarıları görmezden gelen düzenlemelerde ısrar etmek halk sağlığını da tehlikeye atmaktadır.
Sendika olarak emekçilerin sorunlarını çözmek için tüm yol ve yöntemleri uygulamakta kararlıyız. 14/09/2020 Pazartesi günü yapılacak olan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in de katılacağı koordinasyon toplantısında belediye emekçilerinin talebi olan haftalık dönüşümlü çalışma düzenine geçilmesi, engelli bireylerin, süt izni kullananların, kronik hastaların ve 12 yaşının altında çocukları olanların İdari izinli sayılması ve bu uygulamaların tüm birimlerde eşit şekilde uygulanması hususunda ki önerilerimizi ileteceğiz.
Önerilerimiz belediye hizmetlerinin sürekliliğini sağlayacak olan belediye emekçilerinin sağlığının korunması ve huzurlu bir şekilde hizmet üretebilmesi için çok önemlidir. Taleplerimizin kabul görmemesi halinde yetkili kurullarımızı toplayarak üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil, bir dizi kararları alacağımızı şimdiden basına ve kamuoyuna ilan ederiz.
TÜM BEL SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU