İNSANCA YAŞAM İÇİN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ

BASINA VE KAMUOYUNA

İNSANCA YAŞAM İÇİN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ

AKP iktidarı; emekçileri açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden %3’lük maaş artışlarını, sendika bile demeye dilimizin varmadığı, emekçilerin çıkarlarını kendilerine sunulan makam ve mevkilere satan sarı sendikalar aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Memur-Sen 2020 yılında TÜİK’ in bile %14,60 olarak açıkladığı enflasyon oranının altında %3 – %4 lük sözleşmelere imza atarak emekçilerin değil iktidarın yanında yer aldığını bir kez daha kanıtlamıştır.

Sendikamız Tüm Bel-Sen; AKP iktidarının ve yandaş sendikaların işbirliği ile her geçen gün yoksullaşan, alım gücü düşen, insanca yaşam koşullarından uzaklaşan belediye emekçilerinin; ekonomik, demokratik, sosyal ve idari haklarını iyileştirmek adına 2019 ve 2020 yıllarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile imzaladığı toplu sözleşmeler ile emekçilerin nefes almalarına katkı sunmuştur.

Sendikamız Tüm Bel-Sen; son bir yılda yaşadığımız pandemi, deprem ve sel felaketlerinin getirdiği olumsuz koşullara rağmen, katılımcı ve demokratik anlayışından ödün vermeden, 2021 yılı taslak TİS çalışmalarını iş yerlerinde başlatmış, gelen görüş ve önerileri kurduğu TİS Komisyonunda değerlendirerek taslağı oluşturmuş ve belediye yönetimine sunmuştur.

Mevcut sözleşmemize ek olarak işyerlerinden gelen öneriler doğrultusunda şu maddeler eklenmiştir:

-Sözleşmeli memurlara aralık ayında tam maaş ödenir.

-Belediye çalışanlarının ve ailelerinin maruz kaldığı doğal afetlerin tahribatlarını, kısa zamanda atlatabilmesi için işveren; barınma, sağlık, eğitim başta olmak üzere ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı yaparak kolaylık sağlar.

-Belediyeye ait İtfaiye ve ambulans araçlarının kasko sigorta giderleri, belediye bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır. Kasko yapılmayan itfaiye araçlarının görev esnasında oluşabilecek zararları ise kurum tarafından karşılanır.

– Doğal Afetler salgın hastalıklar durumlarında sendika temsilcileriyle birlikte kriz masası kurulması ve koordineli şekilde bunlarla mücadele edilmesi için Belediye yönetimi gerekli çalışmayı yapar.

-Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan personele 150 TL iş riski pirimi ödenir.

-Zabıta ve İtfaiye haftasına denk gelen ayda, ilgili personellere 500 TL görev tazminatı ödenir.

-Salgın hastalık ve doğal afet durumlarında zorunlu hizmet veren birimlerde çalışan personele teyakkuz süresi boyunca moral ikramiyesi ödenir.

-İşveren, kötü kokuya maruz kalan personele Ocak ayında bir kez net 500 TL koku pirimi öder.

-Veznelerde çalışanlar için her ay risk primi olarak 250 TL ödenir

-Çalışanların okula giden çocuklarına eğitim yardımı, her yıl eylül ayı başında yapılır:

1-Kreşe, anaokuluna, ilköğretim ve lisede eğitim gören çocuğa 500 TL ödenir.

2-Yükseköğrenim gören çocuğa 750 TL ödenir.

Her ay maaşa ilaveten aldığımız sosyal denge tazminatı ve ikramiyelerdeki artışa ek olarak Ramazan Bayramı ikramiyesi taslak metne eklenmiştir.

Yaşadığımız salgın hastalık ve doğal afetlerden dersler çıkartarak, belediye emekçilerinin korunması için koyduğumuz talepler ile mevcut kazanımlarımıza ek olarak yukarıda belirttiğimiz talepleri TİS görüşmelerinde belediye yönetimi ile müzakere edeceğiz.

Açlık sınırının 2.150,67 TL, yoksulluk sınırının 8.197,62 TL’ ye yükseldiği, reel enflasyonun %50’nin üstünde olduğu koşullarda TİS taslağındaki taleplerimiz, kayıplarımızı karşılamasa da emekçilerin soluklanmasını sağlayacaktır. Taleplerimiz insan onuruna yaraşır yaşam koşulları sağlamak amacıyla oluşturulmuş makul ve ayakları yere basan isteklerdir. Taleplerimizin gerçekleşmesinin; emekçilerle beraber hazırladığımız TİS taslağını, yine hep beraber arkasında durup savunmaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bu bilinçle ve belediye emekçilerinden aldığımız yetkiyle sürdüreceğimiz TİS görüşmelerinin, her aşamasını şeffaf bir şekilde paylaşıp, alacağımız kararları hayata geçireceğiz.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

TÜM BEL-SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE

YÜRÜTME KURULU