MEMURLAR GERÇEK TOPLU SÖZLEŞME İSTİYOR!

2021 yılı Toplu İş Sözleşmesi için Selçuk Belediyesi emekçilerinin ortaklaşarak oluşturduğu taslakta yer alan maddeler, ekonomik ve demokratik hakların iyileştirilmesini önemserken belediye bütçesini de gözeterek oluşturulmuştur.

Kasım ayında başlayan görüşmeler sürecinde, Selçuk Belediyesi TİS Komisyonunun ardından Selçuk Belediye Başkanı ile yapılan görüşmeden de kazanımlı bir toplu sözleşme için olumlu bir yanıt gelmemiştir. İş yeri meclisi derhal toplanmış ve TİS süreci ile ilgili son cümleyi burada sorunlarla yüz yüze kalan emekçilerin söylemesinin doğru olacağı inancıyla yapılan toplantıdan “sandık kurulması” kararı çıkmıştır.

14.01.2021 tarihindeki oylama yüzde doksanlık katılımla beklenin üstünde kişinin söz söylediği bir mecra olmuştur. Oylamaya katılanların büyük çoğunluğu “sosyal ve ekonomik kazanımlar içeren bir 2021 yılı toplu sözleşmesi”nden yana oy kullanmıştır.

Emekçilerin demokratik araçlarla ilettiği haklı taleplerini görmezden gelenlere sandıktan çıkan iradeyi ve toplu iş sözleşmesi taleplerini bir kez daha sunmak için 11.02.2021 tarihinde Selçuk Belediyesi TİS Komisyonu ile bir görüşme daha gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmede, memurların haklı talepleri yinelenerek bir uzlaşma yolu aranmış ancak Selçuk Belediyesi’nin uzlaşmaz tavrı sonucunda sorunların ve taleplerin masada çözüme ulaştırabileceği inancı kalmamıştır.

PERFORMANS YÖNETMELİĞİ UYGULAMASIYLA EMEKÇİLER HİZAYA SOKULMAYA ÇALIŞILIYOR!

Krizin faturasını emekçilere kesmeye çalışan Belediye Yönetimi tarafından, kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, ücretin ve yükselmelerin performans sistemine göre belirlendiği, çalışanların birbiriyle rekabete zorlandığı, bir çalışma yaşamı istenmekte ve dayatılmaktadır.
Kalite, verimlilik, ekip çalışması, üretkenlik gibi kulağa hoş gelen kavramlarla, emekçilerin bugüne kadar bedel ödeyerek kazandığı haklara saldırılar makul kılınmaya çalışılmaktadır.

Performans Yönetmeliği ile elde edilmek istenen açıktır:
Özünde her şeyi işverenin iki dudağı arasına sıkıştırarak kapitalizmin ihtiyacına ve isteğine uygun insan tipi yaratılmak istenmektedir. Üretimde olduğu kadar tüketimde, kültürel ve siyasal yaşamda “itaatkar” bir insan tipi dayatılmaktadır.

Ücretin ve yükselmelerin performans sistemine göre belirlendiği, çalışanların birbiriyle rekabete zorlandığı bir çalışma yaşamında nitelikli hizmet üretimi boşa çıkarılmaktadır.

BİZLER BİLİYORUZ Kİ;

Kamu hizmetlerinde niteliğin artmasının ön koşulu, kamu emekçilerinin insanca yaşam ve çalışma koşullarına sahip olmasıdır. Verimlilikten, performanstan kar ve rekabet ekseninde söz edenler, yoksulluk sınırının altında ücret alan ve olumsuz koşullarda çalışan Selçuk Belediyesi emekçilerini görmezden gelmektedirler. Kamu emekçilerini ilgilendiren ücret ve diğer çalışma koşullarının belirlenmesinde toplu sözleşme ve grev hakkını da içeren özgür toplu pazarlık sistemi esas alınmalıdır.

Sendikasız katılım, katılımsız demokrasi olmaz!

TÜM BEL SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU