“SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR” HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yapılan değişiklik 06 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişikliğe göre; sözleşmeli personel sözleşme döneminde kullanamadığı izinlerini, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanabilecektir. Ayrıca, geçici madde ile 2020 yılında kullanılmayan yıllık izinler 2021 yılına devredilmiştir.

Ayrıntılar için tıklayınız https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210206-9.pdf

TÜM BEL SEN İZMİR NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU