Covid-19 Salgınınına Karşı İtfaiye Birimlerinde Alınması Gereken Önlemlere İlişkin Rapor İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığına Sunuldu

Bugün İtfaiye Daire Başkanıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, sendikamızın oluşturduğu komisyon tarafından hazırlanan “Dünyada Covid-19 Salgınının İtfaiye Birimlerine Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler Araştırması” adlı raporu sunduk.

Konusunda uzman arkadaşlarımızın 16 ayrı ülkedeki itfaiye birimleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda; alınması gereken önlemlerin sıralandığı geniş kapsamlı raporun en işlevsel maddesi olan kriz masası kurulması talebi kabul edildi ve önümüzdeki hafta uygulamaya konması kararlaştırıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın hali hazırda uygulamaya aldığı önlemlerin yanında raporumuzda yer alan maddelerin de faydalı olacağı ifade edildi. Ayrıca bu toplantıdan sonra diğer sendikalardan temsilcilerin de bulunduğu ek bir değerlendirme toplantısı daha yapıldı.

Biz de Tüm Bel-Sen olarak bu konudaki çalışmalarımızı sürdürecek ve sürecin takipçisi olacağız. Söz konusu raporlar aşağıda yer almaktadır. 
Covid-19 Raporu

İZMİR İTFAİYESİ VAKA SENARYOLARI

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

TÜM BEL SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU