2 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ SAAT 17:00’DE TİS TÖRENİMİZE BÜTÜN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUZ. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

15 Mayıs’ta yetkiyi aldığımız gün, “Söz, Yetki, Karar Emekçilerde” demiştik. O günden beri toplu iş sözleşmesi süreci de tamamen emekçilerin iradesine dayanılarak yürütülmüştür. Kısa bir zamanda yaptığımız onlarca iş yeri toplantısıyla emekçilerin taleplerini toplayarak toplu iş sözleşmesi taslağımızı hazırlanarak İBB idaresi ile görüşmelere başlanılmıştır. Konu ile ilgili yapılan her görüşmenin ayrıntıları web adresimizde yayınlanmıştır.  Bütün sürecin sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan son teklif çalışma arkadaşlarımızın onayına sunularak  %94,7’lik kabul oranıyla imzalanmıştır. http://izmirtumbelsen.org/izmir-buyuksehir-izsu-ve-eshot-emekcileri-toplu-sozlesmeye-evet-dedi/

Tarihi kazanımlarla sonuçlandırdığımız toplu iş sözleşmesi törenimizi 2 Ağustos Cuma günü saat 17:00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Bina önünde görkemli ve coşkulu bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bütün çalışma arkadaşlarımızı davet ediyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TÜM BEL SEN arasında imzalanan 01.04.2019-31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşme ile aşağıda belirtilen kazanımlar elde edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendikamız arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ‘ne buradan ulaşabilirsiniz.

 1. Toplu İş Sözleşmesi Ödentisi: Net 1.600 TL.
 2. İkramiyeler: 1 Mayıs ve 29 Ekim’de Net 750’şer TL, Kurban Bayramı’nda net 1.000 TL.
 3. Personelin 0-6 yaş arası çocuklarının faydalanacağı kreş sayısının artırılması için İBB idaresi, İZELMAN ve sendikamızca ortak çalışma yürütülecek.
 4. Ailesinin şikayeti üzerine eşine şiddet uyguladığı tespit edilen çalışanın, sözleşmeden doğan mali ve sosyal hakları eşine ödenecek
 5. Ulaşım kartı, BİSİM ve arabalı vapurlarda da geçerli olacak.
 6. Çalışanlar personel kimlik kartını göstererek, Buz Pisti ve Doğal Yaşam Parkı’ndan eşleri ve çocukları ile birlikte ücretsiz yararlanacak.
 7. Çalışanlar personel kimlik kartını göstererek, belediye kurumlarınca işletilen spor, kültür ve benzeri tesislerden eşleri ve çocukları ile birlikte ücretsiz yararlanacak.
 8. Personelin eş ve çocuklarıyla birlikte gitmesi için ücretsiz kültür sanat etkinliği, gezi ya da piknik düzenlenecek.
 9. Hizmet binalarında emzirme odaları açılacak.
 10. Doğal afete maruz kalan çalışanlara kurum tarafından gerekli yardım ve kolaylık sağlanacak.
 11. İşveren, mesai saatleri dışında göreve çağırdığı personele araç tahsis edecek.
 12. Memuriyet mahalli dışında görevlendirilen personele ödenen harcırah konusundaki sıkıntıların kaldırılması amacıyla, idare bir iç genelge yayınlanacak.
 13. 2020 yılı için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılacak.
 14. 8 Mart’ta kadın personellere, 3 Aralık ve 10-16 Mayıs haftasında bir gün engelliler ve 18 Mart’ta şehit yakınları, 19 Eylül’de gazi yakınları izinli sayılacak.
 15. Çalışanların mesai saatleri, resmi ve idari izinlere denk geldiğinde, bu süreler yıllık izinden sayılmayacak.
 16. İlçelerde görev yapan tahsildarların sorunsuzca para yatırabilmesi için Vakıfbank dışında herhangi bir kamu bankasıyla daha anlaşma yapılacak.
 17. İşveren çalışanlara ev taşıma sırasında izin ile gerekli kolaylığı sağlayacak.
 18. Tedavisi yurt içinde resmi kurumlarca yapılamayan hastalıkların tedavi giderleri, özel kuruluşlarda ve gerekirse yurt dışında işveren tarafından karşılanacak.
 19. Yılda bir kez Eşrefpaşa Hastanesi’nde zorunlu tam teşekküllü check-up yapılacak. Bulgular olumsuz çıktığı takdirde daha ileri tetkikler de işveren tarafından karşılanacak.
 20. İşveren, çalışanın işyeri ve sevk edildikleri hastane arasında olanaklar ölçüsünde araç tahsis edecek.
 21. Sağlık kurulu raporları hariç, rapor hakkı 25 günden 28 güne çıktı.
 22. İBB, İZSU ve ESHOT’ta Mobbingle Mücadele Kurulları kurulacak.
 23. İşveren, iş yerleri, yemek molaları vb. durumlarda çalışanların yararlanacağı miktarda yerel, ulusal gazete ve dergi bulunduracak.
 24. Yemekhane sayısı artırılacak ya da çalışanların o bölgedeki resmi kurumların yemekhanelerinden yararlanması sağlanacak.
 25. Koruma ve güvenlik çalışanlarının maktu mesailerinin ödenmesi için gerekli çalışmalar yapılacak.
 26. Zabıta personelinin mesai süresi ve çalışma süresinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için sendika ve işveren birlikte çalışma yürütecek.
 27. Çalışanların görevlerini yaparken özel ve tüzel 3. kişilere zarar vermeleri halinde, aleyhlerine açılacak davalarda işveren hukuki destek sağlayacak.
 28. Hizmet binalarında yetkili sendikaya bir temsilcilik odası tahsis edilecek.
 29. Talep halinde, hastalanma, cenaze, düğün, taşınma gibi durumlarda kurum aracı ve şoförü tahsis edilecek.

TÜM BEL SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU