İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SENDİKAMIZ ARASINDA İMZALANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SONRASINDA İŞVEREN TARAFINDAN TALEP EDİLEN TAAHHÜTNAME İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Sevgili mesai arkadaşlarımız;
Birçok başlıkta kazanımlar elde ederek sonlandırdığımız toplu iş sözleşmesi sürecinden sonra; sosyal denge tazminatının, yasal üst sınırın üzerinde bir tutarla ödenecek olması kaynaklı olarak, zimmet çıkacağına dair bazı kaygıların olduğu bilmekteyiz.
Öncelikle belirtmek isteriz ki yapmış olduğumuz sözleşme, ülke olarak da imzacısı olduğumuz Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmesine ve Avrupa Sosyal Şartına göre haklı ve meşrudur. Bu konuda sendikamızın açmış olduğu davalar sonucunda verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları da mevcuttur. Bu nedenle zimmet çıkması halinde bunun hukuki mücadelesini her platformda vereceğiz.
Daha önce Karabağlar Belediyesi’nde imzaladığımız ve Sayıştay’ın zimmet çıkardığı sözleşmelerde benzer bir hukuki süreç yürütülmüş ve çıkarılan zimmet iptal ettirilmiştir. Mevcut yasal sınırlar, işçi sınıfının kazanımları ile oluşturulmuş uluslararası normlara ve sendikal özgürlüklere aykırılık teşkil etmektedir. O yüzden bu tarihsel kazanımları korumak ve geliştirmek için mücadele etmek sendikamızın ve emekçilerin asli görevidir.
Biz Tüm Bel-Sen olarak haklar yasalardan önce gelir anlayışıyla mücadele yürütmekteyiz. 28 yıl önce sendikamız kurulduğunda, memurların sendika kurması yasaktı ancak verilen mücadeleyle sendika yasal hale getirilmiştir. Türkiye’de ilk toplu sözleşmeyi Gaziantep Belediyesi ile imzaladığımızda, memurların toplu sözleşme imzalamasının iç hukukta yasal dayanağı yoktu. Yine verilen mücadeleler sonucu şu an yüzlerce belediyede toplu sözleşmeler imzalanmaktadır. Biz bu konuya da bu şekilde yaklaşmaktayız.
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi idaresi ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, önümüzdeki süreçte daha demokratik ve emekçilerden yana bir yönetim anlayışının benimseneceği bizlere bildirilmiş ve görüşmeler de bu güne kadar karşılıklı iyi niyet çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle uzun bir zamanın ardından kazanmış olduğumuz iyileştirmelere ilişkin olarak ilerleyen süreçlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı birlikte mücadele etmeyi ve ileride oluşabilecek maddi külfeti, yine kamu emekçileri olan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi arkadaşlarımıza bırakmadan hep birlikte yüklenmeyi etik bulduğumuzu belirtmek isteriz.
2011 yılında yaptığımız toplu sözleşmede de benzer şekilde yasal üst sınır geçildiği için çalışanlara bir taahhütname imzalatılmış ancak bugüne kadar herhangi bir zimmet kaynaklı geri ödeme söz konusu olmamıştır. Ayrıca zimmet çıksa dahi çalışanları maddi olarak mağdur etmeyecek yol ve yöntemlerin bulunabilmesi mümkündür. Bu nedenle sizlere işveren tarafından, yasal üst sınırın geçilmesi nedeniyle çıkması muhtemel zimmet durumu için bir taahhütname geldiğinde bunun imzalanmasında bir sakınca olmadığını belirtmek isteriz.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Yürütme Kurulu