TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İZSU VE ESHOT GENEL MÜDÜRLÜKLERİNİN DEĞERLİ EMEKÇİLERİ,

Bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde mücadelemizle gelinen son noktayı sizlere aktarıyoruz.

1. Oturum: 23 Ocak 2023

İdarenin Teklifi: SDS için %30 artış ile 5928 TL, temmuzdan itibaren memur maaş katsayısı oranında artış ve mevcut 5 ikramiye için %30 artışla 1950 TL,

BU TEKLİF SENDİKAMIZ TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR.

2.oturum: 01 Mart 2023

İdarenin Teklifi: SDS için %35 artış ile 6156 TL, mevcut 5 ikramiye için %35 artış ile 2025 TL ve tamamına temmuzdan itibaren memur maaş katsayısı oranında artış,

BU TEKLİF SENDİKAMIZ TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR.

Ayrıca,

Ulaşım kartlarına aylık 176 kontör yüklenmesi,

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının açılması talebimize ilişkin; Gerekli çalışmanın yapılacağı özellikle İZSU ve İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlıkları için 2024 yılında görevde yükselme sınavının açılması,

Koruma ve güvenlik personelinin maktu mesai ücretlerinin %100 olarak ödenmesi talebimize ilişkin; İZSU Genel Müdürlüğü’nde %90, İBB ve ESHOT Genel Müdürlüğü’nde ise %80 olarak ödenmesi,

Grand Plaza Şirketi’nin self servis hizmeti verilmeyen restoran ve kısımlarında personele (2.000TL’ye kadar olan ücretlendirmelerde) %15 oranında indirim sağlanması konusunda mutabık kalınmıştır.

3.oturum: 28 Mart 2023

İdarenin Teklifi: SDS için %40 artış ile 6384 TL, mevcut 5 ikramiye için %40 artış ile 2100 TL ve tamamına temmuzdan itibaren memur maaş katsayısı oranında artış,

BU TEKLİF SENDİKAMIZ TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR.

4.oturum: 06 Nisan 2023

İdarenin Teklifi: SDS için 6500TL, 5 adet ikramiye sayısının 6 adete çıkarılıp ikramiyenin 2200TL’ye yükseltilmesi ve tamamına temmuzdan itibaren memur maaş katsayısı oranında artış,

BU TEKLİF SENDİKAMIZ TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR.

Sendika olarak oturumun gerçekleştirildiği İzmir Sanatta Bulunan Başkanlık Ofisi önünde açıklama yapılmıştır.

Uyarı eylemi olarak 7 Nisan tarihinde 1 saat erken iş bırakma eylemi ve basın açıklaması yapılmıştır.

5.oturum: 10 Nisan 2023

İdarenin Teklifi: İdare bir önceki teklifinin aynen geçerli olduğu ifade etmiştir. Sadece halkın bakkalından sembolik olarak yılda 1 defa 2 kilogram kıyma teklif edilmiştir.

BU TEKLİF SENDİKAMIZ TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR.

10 Nisan tarihinde 1 saat erken iş bırakma eylemi ve basın açıklaması yapılmıştır.

11 Nisan tarihinde sosyal medya eylemi gerçekleştirilmiştir.

12 Nisan tarihinde Belediye Meclis Salonu önünde kitlesel basın açıklaması ve meclis üyelerine taleplerimizi içeren bildiri dağıtımı yapılmıştır.

13 Nisan tarihinde 2 saat erken iş bırakma eylemi, İzmir Sanatta bulunan Başkanlık Ofisine kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması yapılmıştır.

14 Nisan tarihinde mesaiye saat 10:00’da başlanmıştır.

6.oturum: 14 Nisan 2023

Saat 11:30’da Genel Sekreter Sayın Barış KARCI ile yapılan görüşmede;

SDS’nin 7000TL’ye, 6 ikramiyenin 2300TL’ye çıkarılması ve bunların temmuzdan itibaren memur maaş katsayısı oranında artırılması, ayrıca halkın bakkalından yılda 3 adet 500TL alışveriş çeki verilmesi teklif edilmiştir.

ŞUBE YÖNETİMİ OLARAK SÖZ KONUSU TEKLİFİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ BELİRTİLMİŞ OLUP, BELEDİYE BAŞKANI SAYIN TUNÇ SOYER İLE GÖRÜŞME TALEP EDİLMİŞTİR.

Saat 12:15’de Belediye Başkanımız Sayın TUNÇ SOYER ile yapılan görüşmede,

SDS’nin 7500 TL’ye çıkarılması, 6 ikramiyenin 2300TL’ye çıkarılması ve bunların temmuzdan itibaren memur maaş katsayısı oranında artırılması, ayrıca halkın bakkalından yılda 3 adet 500 TL alışveriş çeki verilmesi teklif edilmiştir.

Sonuç olarak geldiğimiz nokta itibariyle;

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların emekçilerinden topladığımız talep formları ile oluşturduğumuz TİS taslağımızda;

SDS’nin %86 artış ile 8500 TL’ye çıkarılması,

İkramiye sayısının 6 adete çıkarılması ve miktarının %100 artışla 3000 TL olarak belirlenmesi,

Halkın bakkalından aylık 750 TL alışveriş çeki verilmesi taleplerimiz bulunmaktaydı.

Yürütülen görüşmeler ve mücadelemiz sonrasında;

SDS’nin %64,5 artışla 7500 TL’ye çıkarılması ve temmuzdan itibaren memur maaş katsayısı oranında artırılması,

İkramiye sayısının 6 adete çıkarılarak miktarının %84 artışla 2300 TL’ye çıkarılması ve temmuzdan itibaren memur maaş katsayısı oranında artırılması,

Halkın bakkalından başlangıç olarak yılda 3 adet olmak üzere 500TL alışveriş çeki verilmesi,

Ulaşım kartlarına aylık 176 kontör yüklenmesi,

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının açılması talebimize ilişkin; Gerekli çalışmanın yapılacağı özellikle İZSU ve İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlıkları için 2024 yılında görevde yükselme sınavının açılması,

Koruma ve güvenlik personelinin maktu mesai ücretlerinin %100 olarak ödenmesi talebimize ilişkin; İZSU Genel Müdürlüğü’nde %90, İBB ve ESHOT Genel Müdürlüğü’nde ise %80 olarak ödenmesi,

Grand Plaza Şirketi’nin self servis hizmeti verilmeyen restoran ve kısımlarında personele (2.000TL’ye kadar olan ücretlendirmelerde) %15 oranında indirim sağlanması teklif edilmiştir.

Bildiğiniz gibi Sendikamız demokratik, şeffaf ve katılımcı anlayışıyla her toplu sözleşme görüşmesinde olduğu gibi yine son sözü siz emekçilerin söylediği sandıkları kuruyoruz.

Bu noktadan itibaren SÖZ YETKİ KARAR emekçilerindir.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

YAŞASIN TÜMBEL-SEN YAŞASIN KESK

TÜM BEL SEN İZMİR 1NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU