ÜYELERİMİZDEN GELEN ŞİKAYETLER ÜZERİNE ZORUNLU AÇIKLAMAMIZDIR

Hepinizin bildiği gibi toplu sözleşme görüşmelerinde 7. Oturumu gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Sonuç olarak geldiğimiz nokta itibariyle Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların emekçilerinden topladığımız talep formları ile oluşturduğumuz TİS taslağımızda, yürütülen görüşmeler ve mücadelemiz sonrasında;

  • SDS’nin %64,5 artışla 7500 TL’ye çıkarılması ve temmuzdan itibaren memur maaş katsayısı oranında artırılması,
  • İkramiye sayısının 6 adete çıkarılarak miktarının %84 artışla 2300 TL’ye çıkarılması ve temmuzdan itibaren memur maaş katsayısı oranında artırılması,
  • Halkın bakkalından başlangıç olarak yılda 3 adet olmak üzere 500TL alışveriş çeki verilmesi,
  • Ulaşım kartlarına aylık 176 kontör yüklenmesi,
  • Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının açılması talebimize ilişkin; Gerekli çalışmanın yapılacağı özellikle İZSU ve İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlıkları için 2024 yılında görevde yükselme sınavının açılması,
  • Koruma ve güvenlik personelinin maktu mesai ücretlerinin %100 olarak ödenmesi talebimize ilişkin; İZSU Genel Müdürlüğü’nde %90, İBB ve ESHOT Genel Müdürlüğü’nde ise %80 olarak ödenmesi,
  • Grand Plaza Şirketi’nin self servis hizmeti verilmeyen restoran ve kısımlarında personele (2.000TL’ye kadar olan ücretlendirmelerde) %15 oranında indirim sağlanması noktasına gelmiştir.

Ancak TÜM BEL-SEN olarak şeffaf, katılımcı, kararlı ve mücadeleci bir anlayışla sürdürdüğümüz bu sürece zarar vermek isteyen girişimlerin de farkındayız. Bizler, haklarımız için tüm emekçilerin ortak mücadele imkânlarını sağlamaya çabalarken hem işyerlerinde hem de sosyal medya hesaplarında ve sosyal medya gruplarında bu anlayıştan uzak, sendikacılık ilkeleri ile bağdaşmayan, provokatif çabalar gösterilmektedir. Öyle ki ilmek ilmek ördüğümüz bu mücadelenin geldiği aşamayı oluşturdukları bazı sosyal medya gruplarında önerilen toplu sözleşmenin imzalanıp imzalanmaması konusunda oylama bile yaptırabilmektedirler. Üstelik sadece kendilerine yorum yapma imkânı tanıyıp, emekçilere bunu kapatarak… En demokratik yöntem olan emekçilere sorulmasını ”dayatma” olarak yansıtan bu anlayışı; yetkili olduğu süreçte yasal sınır aşılamaz demesinden, kapalı kapılar arkasında sözleşme imzalayıp kazanım diye sunmasından tanıyoruz.

Amacı emekçilerin hakkını savunmak değil, emek örgütümüz, sendikamız TÜM BEL-SEN’e zarar vermek ve “suyu bulandırmak” olan bu “karanlık” girişimlere kulak asılmamasını tekrar hatırlatmak isteriz.

Her zaman olduğu gibi SÖZ, YETKİ, KARAR EMEKÇİLERİN;

Toplu Sözleşme sürecini emekçilerle birlikte katılımcı bir şekilde hazırlayıp, şeffaf olarak yürüttük. Bundan sonraki süreçte gelinen son durumu emekçilerin onayına sunmak üzere Kültürpark Holler, Sosyal Yaşam Kampüsü, İZSU Ana Bina, ESHOT Fuar gibi büyük işyerlerimizde SALI GÜNÜ, SANDIK KURUYORUZ. Sandık kurulacak işyerleri için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Sandıktan çıkan irade irademizdir.

Belediye emekçilerine saygıyla duyurulur.

TÜM BEL SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU