HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ

Değerli Belediye Emekçileri;

Belediyeler ile sendikalar arasında yapılan toplu sözleşmede yasal sınır aşılmasından kaynaklı sayıştay tarafından açılan sorguların ve zimmetlerin kaldırılmasına yönelik önerilen düzenleme Komisyonda kabul edilerek 10 kasım 2022 tarihinde Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir.Sendikamız Tüm Bel-Sen 17 Ocak 2022 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla toplu sözleşme yetkimizi elimizden almaya yönelik Sayıştay sorgu ve zimmetleri ile mücadele edeceğini ilan ederek, Sayıştay sorgularının ve zimmetlerinin kaldırılarak özgür herhangi bir sınırlamanın olmadığı grevli ve toplu sözleşmeli yasa çıkartılması için, hukuki dayanaklarımızı içeren bir dosya hazırlamış ve siyasi partilerin İzmir İl Başkanlıkları ziyaret edilerek talebimiz iletilmiştir. Bu dosyada ki taleplerimiz;

1-Anayasanın 90/5. maddesine göre; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Ülkemizce onaylanan 98 sayılı ILO sözleşmesi iç hukukumuzla bütünleşerek bağlayıcılık kazanmıştır, dolayısıyla kamu emekçilerinin toplu sözleşme yapma hakları vardır ve bunda da ücret konusunda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.
Bu nedenle sendikamız TÜM BEL-SEN in yüzlerce belediyede yapmış olduğu toplu sözleşmelere Sayıştay Mahkemesince açılan soruşturmaların durdurulması ve geriye dönük ödeme kararlarının kaldırılması için yasal düzenleme yapılması.
2- 4688 Sayılı Kamu Emekçileri Sendikaları Yasasının, sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını yasaklayan sınırlayan maddelerinin kaldırılarak; evrensel sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme normlarına uygun grevli ve toplu sözleşmeli bir sendika yasasının çıkartılması olmuştur.

Kitlesel basın açıklamaları ile konunun kamuoyunda görünür olması sağlanmış, sendikamızın örgütlü olduğu illerden temsilcilerin katıldığı Ankara’da yapılan basın açıklamasının ardından siyasi parti genel merkezlerini ziyaret ederek taleplerimiz iletilmiştir. Siyasal iktidar grevli ve toplu sözleşmeli bir düzenleme yapmak yerine, altına imza attığı uluslararası sözleşmelerden ve hukuksuz Sayıştay sorgularından doğan sıkışmışlığını gidermek için kalıcı çözümler yerine pansuman tedbirlere yönelmiştir. Mevcut yasal düzenlemede bulunan sınırlama ve yasaklarda değişiklik yapılmadığından, gelecek yıl imzalayacağımız toplu sözleşmelere sayıştay yine sorgu açıp zimmet çıkartacaktır. AKP İktidarı gelinen aşamada, sendikamızın öncülüğünde belediye emekçilerinin vermiş olduğu mücadele sonucunda grev ve toplu sözleşme hakkımızı zımmen de olsa kabul etmiş ancak emekçilerin örgütlenmesinden, sendikaların güçlenmesinden korktuğu için sendikaların önündeki yasakları ve sınırlamaları kaldırma cesareti gösterememiştir. Kamu emekçileri sandık başına gittiğinde haklarını gasp eden siyasi anlayışlara gerekli cevabı verecektir. Sayıştay sorgularını ve çıkartılan zimmetleri mücadele ederek durdurabileceğimizi hep söylemiştik, bu gün siyasal iktidar Sayıştay sorgularını ve kesinleşmiş zimmet kararlarını kaldırmak zorunda kaldı. Önümüzdeki süreçte, sendikalarımızı kurduğumuz günden beri talebimiz olan grevli ve toplu sözleşmeli bir sendika yasasının çıkartılması için mücadeleyi yükselteceğiz.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ.

TÜM BEL-SEN
İZMİR 1 NOLU ŞUBE

sayıştay-dosya