GREVLİ VE ÖZGÜR TOPLU SÖZLEŞME HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ, GERÇEK BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

HAKLIYIZ, KAZANACAĞIZ!

Değerli Belediye Emekçileri;

TBMM’de görüşülen torba yasaya, belediyeler ile sendikalar arasında yapılan toplu sözleşmede yasal sınır aşılmasından kaynaklı sayıştay tarafından açılan sorguların ve zimmetlerin kaldırılmasına yönelik önerilen düzenleme komisyonda kabul edilerek 27 Ekim 2022 tarihinde TBMM oturumunda görüşülecektir.

Sendikamız Tüm Bel-Sen 17 Ocak 2022 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla toplu sözleşme yetkimizi elimizden almaya yönelik Sayıştay sorgu ve zimmetleri ile mücadele edeceğini ilan etmiş ve sayıştay sorgularının ve zimmetlerinin kaldırılarak özgür, herhangi bir sınırlamanın olmadığı grevli ve toplu sözleşmeli yasa çıkartılması için hukuki dayanaklarımızı içeren bir dosya hazırlayarak siyasi partilerin İzmir İl Başkanlıklarını ziyaret ederek taleplerimizi iletmiştir. Kitlesel basın açıklamaları ile konunun kamuoyunda görünür olması sağlanmış ayrıca, Sendikamızın örgütlü olduğu illerden gelen temsilcilerin katılımıyla Ankara’da yapılan basın açıklamasının ardından siyasi parti genel merkezlerini ziyaret ederek taleplerimiz iletilmiştir.

GERÇEK BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

Siyasal iktidar grevli ve toplu sözleşmeli bir düzenleme yapmak yerine, altına imza attığı uluslararası sözleşmelerden ve hukuksuz Sayıştay sorgularından doğan sıkışmışlığını gidermek için kalıcı çözümler yerine pansuman tedbirlere yönelmiştir.

Mevcut yasal düzenlemede bulunan sınırlama ve yasaklarda değişiklik yapılmadığından, gelecek yıl imzalayacağımız toplu sözleşmelere sayıştay yine sorgu açıp zimmet çıkartacaktır.

AKP İktidarı gelinen aşamada, sendikamızın öncülüğünde belediye emekçilerinin vermiş olduğu mücadele sonucunda grev ve toplu sözleşme hakkımızı zımmen de olsa kabul etmiş ancak emekçilerin örgütlenmesinden, sendikaların güçlenmesinden korktuğu için sendikaların önündeki yasakları ve sınırlamaları kaldırma cesareti gösterememiştir. Kamu emekçileri sandık başına gittiğinde haklarını gasp eden siyasi anlayışlara gerekli cevabı verecektir.

MÜCADELEYE DEVAM!

Sendikamızın kurulduğu günden bu güne talebimiz olan görevli ve toplu sözleşmeli bir sendika yasasının çıkartılması için 27 Ekim 2022 Perşembe Günü torba yasa görüşülürken TBMM önünde olacağız. AKP hükümetine grev ve toplu sözleşme hakkımızın önündeki engellerin kaldırılarak grevli ve toplu sözleşmeli bir yasa çıkartılması için bir kez daha çağrıda bulunacağız.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

TÜM BEL SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU