Bornova Belediye Başkanı Atila, TMMOB Onur Kuruluna Sevk Edildi

TMMOB’un 45’inci olağan genel kurulunda Bornova’nın CHP’li Belediye Başkanı yüksek mimar Olgun Atila’nın Onur Kurulu’na sevk edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Atila, İzmir’in tarihsel ve kentsel belleği olan Kültürpark’ın ‘Yeni Kültürpark Projesi’ adı altında tahrip edilmesine karşı mücadele yürüten Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı  ve aynı zamanda TÜM BEL SEN üyesi olan Özlem Şenyol Kocaer’e yönelik baskı ve mobbing girişimine bulunmuştu.

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin (TMMOB) 45’inci olağan genel kurulu başladı. Genel kurulda, İzmir’nin CHP’li Bornova Belediye Başkanı Yüksek Mimar Olgun Atila, verilen bir önergeyle Onur Kurulu’na sevk edildi. Mimarlar Odası üyesi olan Atila, İzmir’in tarihsel ve kentsel belleklerinden biri olan Kültürpark’ın “Yeni Kültürpark Projesi” adı altında tahrip edilmesine karşı mücadele yürüten ve aynı zamanda Bornova Belediyesi çalışanı olan Şehir Plancıları Odası İzmir şube başkanı Özlem Şenyol Kocaer’e yönelik baskı ve mobbing girişiminde bulunmuş, Kocaer’i kurum içinde ilgisiz bir göreve sürmüştü.

ONUR KURULU’NA SEVK EDİLDİ

TMMOB genel kurulunda, Olgun Atila’nın Onur Kurulu’na sevk edilmesi için divan başkanlığına bir önerge verildi.

Önergede şöyle denildi:

İzmir Bornova Belediyesi’nde 11 yıldır memur olarak çalışmakta ve 2006 yılından bu yana TMMOB Şehir Plancıları Odasında birçok konumda görev almış olan  TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı mesleki kimliğinin ve TMMOB anlayışının gereği olan bir biçimde topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesinden ötürü tarafına gerçekleştirilen baskı ve sindirme uygulamalarına maruz kalmaktadır.

Öncelikle 27 Eylül 2016’da kentsel tasarım uzmanı olarak Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nde çalışan Özlem Şenyol Kocaer’in görev yeri, yine keyfi, bilinçli seçilen bir tarihte ve usule aykırı bir biçimde, İzmir’de iki yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark Projesine karşı, içinde çeşitli sivil toplum örgütlerinin, TMMOB’a bağlı meslek odalarının ve kişilerin olduğu Kültürpark’a sahip çıkma mücadelesinden ötürü değiştirilmiş, mesleki vasıfları ve liyakatı ile ilgisi bulunmayan uzmanlık alanı dışında bir birimde çalışmaya zorlanmıştır.

İkinci adım olarak geçtiğimiz şubat ayında Özlem Şenyol Kocaer, Bornova Belediyesi Belediye Başkanı Olgun Atila tarafından hakkında, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın talimatı ile soruşturma başlatılmış ve kendisinden savunması istenmiştir. Şenyol Kocaer’in “gizli belgeyi izinsiz paylaşması” ve belediye başkanını eleştirerek olumsuz bir tutum sergilemiş olduğu gerekçe olarak gösterilmiştir. Kocaer kendi sosyal medya hesabından, Bornova Belediyesi ile mevcut yetkili sendika arasında imzalanan sözleşmeye eklenen son maddeyi usulen doğru bulmamış ve kısa değerlendirmesini yapmıştır. Şenyol Kocaer tarafından paylaşılan ve “gizli belge” olduğu iddia edilerek soruşturma sebebi olarak sunulan belge, sosyal medya paylaşımı tarihinden önce sendikanın web sitesinden paylaşılmış ve tüm memurlar web sitesinden sözleşmenin tamamına ulaşabilmiştir. Dolayısıyla tamamen asılsız iddialar ile somut ve resmi olmayan kanıtlar üzerinden keyfi olarak savunma talep edilmiş ve bu savunmayla Kocaer’I korkutarak, baskı yapılmak istenmiştir.

Sonuç olarak Şenyol Kocaer, mesleki kimliğinin ve TMMOB anlayışının gereği olan bir biçimde topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesinden ötürü yaklaşık 1,5 yıldan bu yana mobbing ve baskıya maruz kalmaktadır. Ancak kendisi tüm bu baskılara karşın doğru bildiğini söylemeye, bilimin ve hukukun ışığında, rant politikalarına karşı toplumsal çıkarları, doğal ve kültürel varlıkları savunmaya devam etmektedir.

Gelinen süreçte Kocaer’e karşı uygulanan mobbingi gerçekleştirilmesinde baş sorumlu olan mimar Bornova Belediye Başkanı Sayın Atila’nın TMMOB Mimarlar Odası onur kuruluna sevk edilmesini önerge olarak genel kurulumuza sunuyoruz.

 

Divan başkanlığına sunulan önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: http://haber.sol.org.tr/toplum/bornova-belediye-baskani-atila-tmmob-onur-kuruluna-sevk-edildi-239078