BELEDİYE EMEKÇİLERİNİN YILLARDIR UMUTLA BEKLEDİĞİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILMALIDIR!

Değerli Belediye Emekçileri

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube olarak yıllardır emekçilerin talebi olan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ile ilgili mücadele yürütmekteyiz. Bu noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüğünde gelinen son durum şu şekildedir.

  • İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevde yükselme sınavı açılması için, sınavın yapılacağı Ege Üniversitesinde çalışmalar son aşamasına gelmiş olup, en kısa zamanda gerekli duyuru yapılacaktır.
  • Eshot Genel Müdürlüğü bünyesinde 12 adet müdür kontenjanlı görevde yükselme sınavı açılmış olup, 12 kişi başarıyla sınavı geçerek mülakat hakkı kazanmıştır. Eshot Genel Müdürlüğü, süreç boyunca mülakat dahil hakkaniyetli bir tutum sergilemiştir. Ve önümüzdeki süreçte yeni 16 adet müdür kontenjanlı görevde yükselme sınavı açmak için hazırlık yapmaktadır.
  • İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz yıl 54 adet kontenjan ile ünvan değişikliği sınavı yapılmıştı. Bu yıl da ünvan değişikliği sınavı çalışmaları başlatılmış, görevde yükselme sınavı açılmayacağı bildirilmiştir. İZSU bünyesinde açılacak olan unvan değişikliği sınavında, çeşitli derecelerde olmak üzere Mühendis kadrosunda 7 adet, Tekniker kadrosunda 29 adet kontenjan bulunmaktadır.

Değerli Belediye Emekçileri

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube olarak Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavı açılması için belediyenin iş ve işlem başlatmasını talep eden 06.01.2021 tarih ve 1600 sayılı yazımızı yazdık. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sendikamıza gönderilen 18.01.2021 tarih ve 15246 sayılı yazıda “sınav açılacağında gerekli duyuru yapılacaktır” denilerek belediye emekçilerinin yıllardır umutla beklediği Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavının yapılıp yapılmayacağı konusunda net bir cevap verilmemiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendikamız arasında imzalanan 2020 yılını kapsayan toplu sözleşmenin 23. Maddesinin (f) bendinde “işveren ihtiyaç duyulan tüm birimlerde boş kadrolar için Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavı açar” ibaresi Belediye Başkanının imzası ile güvence altına alınmasına rağmen sendikamıza verilen cevapta sınavların açılacağına dair netlik olmaması temsil ettiğimiz yedi bin belediye emekçisini derinden üzmüştür.

Kamu yönetiminde “LİYAKAT” ilkesi sendikamızın savunduğu olmazsa olmazlardandır. AKP iktidarında örneklerini sıkça gördüğümüz işe göre insan değil insana göre iş, insan kayırma, eş dost akraba atamalarının kamu yönetimini aile yönetimine dönüştürdüğünü ve ülkemize maddi manevi büyük zararlar verdiğini ibretle izliyoruz.

Müdürlük şeflik vb. kadroların vekaletle yönetilmesi kısa dönemler veya belirli süreler için geçerli olabilir bunların dışında belediyeyi vekaletle yönetmenin verimliliğe, üretime, yeniliğe, yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasına, belediyenin hak ve menfaatlerinin korunmasına katkısı olmayacağı gibi hantallaşmanın ve siyasi kadrolaşmanın yolunu açtığı bilinmelidir.

Şeffaf, demokratik, LİYAKAT ilkelerine uyan, çalışanların söz ve karar sahibi olduğu bir yönetim anlayışını benimsediğini beyan eden Belediye Başkanı’mızdan vekalet dönemini bitirmesini, boş bulunan tüm kadrolara asaleten atama yapmasını bekliyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; 01.03.2021 tarihine kadar Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavına girecekler tespit edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesini bir kez daha belediye emekçileri adına talep ediyoruz.

Büyükşehir’de ünvan ve görevde yükselme, İZSU’ da görevde yükselme sınavı açılması için mücadelemiz sürecektir.

TALEPLERİMİZİN TAKİPÇİSİYİZ!

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

TÜM BEL SEN 1 NOLU ŞUBE  YÜRÜTME KURULU