ACILARIMIZI DAYANIŞARAK SAĞALTACAĞIZ

Değerli Belediye Emekçileri;

Ülkemiz canlı fay hatlarının bulunduğu deprem bölgesinde olmasına ve geçmişte binlerce insanımızı kaybettiğimiz ağır hasarlı depremler yaşamamıza rağmen ülkeyi yöneten siyasal iktidarlar tarafından gerekli önlemler, yatırımlar yapılmadığından ve kontrol mekanizması işletilmediğinden 6 Şubat 2023 tarihinde 11 şehrimizin ağır hasar gördüğü depremde binlerce canımız hayatını kaybetti ve binlercesi evsiz kaldı. Deprem insanlarımızı bizden koparmakla kalmadı, anılarımızı, geçmişimizi, geleceğimizi, tarih boyunca bin bir emekle yaratılmış birlikte yaşama kültürünü de yıktı.  Emek ve demokrasi güçleri olarak bu katliamda sorumluluğu bulunan  her kademedeki yetkililerin yargı önünde hesap vermesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.

Bu ağır tablo karşısında sendikamız depremin yaşandığı ilk günden itibaren, iş yerlerimizde dayanışma kampanyaları yürüterek hem İzmir Büyükşehir Belediyesinin yardım çalışmalarına destek vermiş hem de İzmir’de KESK’e bağlı şubelerin katılımcısı olduğu İzmir Deprem Koordinasyonu tarafından 141 tır, 115 kamyon, 3 uçak ve 7 gemi ile deprem bölgesine ihtiyaç malzemesi gönderilmesinde aktif olarak görev almıştır. İtfaiye, zabıta ve sağlık emekçileri başta olmak üzere bir çok meslek elemanı ve gönüllü üyemiz deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılarak onlarca hayat kurtarmış ve depremden etkilenen başta çocuklar olmak üzere halkımızın yanında olmuş acısını paylaşmıştır.

Dayanışma Ezilenlerin İnceliğidir

Belediye emekçileri olarak hem deprem bölgesine yardımlarımızı sürdürmek hem de şehrimize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için, iş yeri temsilciler kurulumuz, önümüzdeki iki hafta içinde;

*Konfederasyonumuz KESK’in deprem bölgesinde oluşturduğu koordinasyon kurulunun tespit ettiği ihtiyaç malzemelerini, iş yerlerimizde kampanyalar yaparak koli haline getirip deprem bölgesine ulaştırmayı,

*Yardımların dağıtılması için, dönüşümlü olarak deprem bölgesine gidecek gönüllü arkadaşlarımızı belirlemeyi,

*Deprem bölgesinden gelen depremzedelerin barınma, gıda, giyim ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmayı kararlaştırmıştır.

Depremin yarattığı tahribatları gidermek, yaraları sarmak uzun soluklu toplumsal dayanışmayla mümkün olacağından, önümüzdeki süreçte depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gönüllülük temelinde nakdi yardım kampanyası da düzenlenmesi planlanmaktadır. Ancak bu kampanya Sendikamızın örgütsel bütünlüğü içinde iş yeri temsilcilerimizin ve üyelerimizin içeriğini ve yöntemini belirleyeceği şekilde olacaktır. Durum böyleyken bazı sendikaların kasıtlı olarak yaptığı sds’lerden kesinti yapılacak açıklamaları gerçeği yansıtmamakta olup,  emekçilerin onayı olmadan bir kesinti yapılması söz konusu değildir. Şubemiz bu çalışmaları yürütürken her zaman olduğu gibi demokratik ve şeffaf yöntemleri uygulayacaktır.

Bu acı dolu karanlık günlerden kurtulmanın tek yolu acılarımızı paylaşıp dayanışmayı güçlendirmekten geçmektedir.

DAYANIŞMA YAŞATIR!

TÜM BEL SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU