23.03.2020 TARİHLİ YÜRÜTME TOPLANTISI KARARLARI

Değerli emekçiler,

Coronavirüs salgını ve 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi sürecinin belirleyici olduğu yoğun gündeme ilişkin olarak bugün bir yürütme toplantısı yaparak aşağıdaki kararları aldık:

  1. Cumhurbaşkanlığı 2020/4 sayılı genelgesine istinaden zorunlu çalışan birimler dışında esnek çalışma ve evde çalışma usulüne ivedilikle geçilmesinin Büyükşehir ve İlçe Belediyelerle görüşülmesi ve yazılı başvuru yapılması

  2. Belediye ile yapılan müzakerelerde Toplu İş Sözleşmesi maddelerinin yaşanan olağanüstü koşullarda ivedilikle emekçilerin onayına sunulmak için 2. oturum sonrası yapılan anket bazı üye ve temsilcilerimiz tarafından gelen; anket sisteminin suistimale açık olduğu itirazı ve bu sürecin değerlendirmesi için emekçilere zaman tanınması talebi üzerine;

  • Emekçilerin değerlendirme yapmak üzere en az 1 hafta süre verilmesi bu zaman diliminde TİS taslağının tüm emekçilere iletilmesi amacıyla çalışmaların yapılması

  • Toplu İş Sözleşmesi’ne dair kararın “Söz Yetki Karar Emekçilere” şiarıyla emekçilerin iradesinin yansıyacağı bir yöntemle alınabilmesi için çalışmaların yürütülmesi

  1. Küresel çapta devam eden salgın için üyelerimizden koşulları uygun olanların İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projeler kapsamında ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin karşılanması için kurduğu gönüllü dayanışma ağına davet edilmesi. Sosyal medya üzerinden, ücretli izin hakkıyla birlikte #EvdeKal kampanyasının desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Bu maddeye dair net taleplerin yer alacağı bir çalışma ivedilikle yapılıp duyurulacaktır.

1. maddede bahsedilen karara ilişkin olarak bugün kuruma bir yazı yazılmış ve taleplerimiz idareye de iletilmiştir.

Emekçilerin bilgisine sunarız.