2021 YILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN 3.OTURUMU GERÇEKLEŞTİ

Değerli emekçiler,

2021 yılını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinin 3. oturumu bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Tunç SOYER, Genel Sekreter Sayın Buğra GÖKÇE ve Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Barış KARCI’nın katılımıyla gerçekleşmiştir. Sendikamız heyeti olarak; Buse ENGİN, Erdal TALİ, Turgut ANGÜN, Cevdet KELEŞ, Eren ÇETİNDERE, Coşkun ELBİR, Bilal BARLAK, Sertaç KAYA ve Ege Bölge Avukatımız Nazan SAKALLI AKTAŞ katılım sağlamıştır.

Bilindiği üzere daha önce yapılan görüşmelerde aşağıdaki maddeler ve hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır:

 • Bir takvim yılı içerisinde kullanılan hastalık izin süresi (heyet raporu hariç) 28 günden 30 güne çıkarılmasına,
 • Sözleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde İBB, İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüklerinde sendika görev alanına giren konuların ve TİS hükümlerinin uygulanması hususlarının belirli aralıklarla görüşüldüğü iş yeri kurullarının kurulmasına ve iş yeri kuruluna en az 2 sendika temsilcisinin katılmasına,
 • Eşi doğum yapan personele 657 sayılı Kanun’la verilen 10 günlük ücretli izne ek olarak 10 gün daha ücretli izin verilmesine,
 • Belediyeye ait itfaiye ve ambulans araçlarının kasko sigorta giderlerinin belediye bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanmasına,
 • Güvenlik personelinin maktu mesaisine ilişkin yürütülen farklı uygulamaların eşitlik ilkesi gereği İBB, İZSU ve ESHOT’ta aynı şekilde uygulanmasına,
 • Emzirme ve Bebek bakım odasının yapılmakta olan 3 ve 4 No’lu hollerde eklenmesine,
 • İZSU Heyeti tarafından mevcut durumda İBB’de uygulanan fakat İZSU’da uygulamada eksiklik olan Harcırah uygulaması konusunda hızlıca çalışma yapılmasına,
 • Sosyal tesis talebimizle ilgili olarak, Dikili ilçesinde yer tahsisi yapılan alana dair İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden alınacak izinlerin  ardından sosyal tesis çalışmalarının tamamlanmasına,
 • Regl izninin kullanımında yer yer sorun yaşandığının belirtilmesi üzerine İdare tarafından konunun takipçisi olunacağına,
 • Grand Plaza A.Ş’nin işlettiği Asansör, yapımı tamamlanmasının ardından Yasemin Kafe ve İzmir Marina’da var olacak tesislerden personelin indirimli faydalanması talebimize ilişkin konu ile ilgili çalışmanın yapılmasına,
 • Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili olarak, İZSU, ESHOT’ta sınavların açıldığı ve bu konuda çalışmaların devam etmesine, İBB’de ise İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlıkları için Ege Üniversitesi ile çalışmaların tamamlanarak 2021 yılı içerisinde sınavın açılmasına, İdari kısımlar için ise 2022 yılında sınavın mutlaka açılmasına,
 • Yemekhane hizmetinin genişletilmesi konusunda Örnekköy Sosyal Yaşam Kampüsü’nde yemek hizmeti verilebilmesi için çalışmanın başlatıldığı, bununla beraber 50 ve üzeri personelin bulunduğu iş yerlerinde yemek hizmetinin verilebilmesi için çalışmaların yapılmasına ve İZSU’nun ise 50 ve üzeri personelin çalıştırıldığı yerlerde yemek hizmeti alımı için ihale çalışmalarının devam etmesine.

Sayın Tunç SOYER, Sayın Buğra GÖKÇE ve Sayın Barış KARCI ile bugün yapılan görüşmede ise bir önceki oturumda görüşülen ancak karara bağlanmayan mali taleplerimiz görüşülmüştür.

Buna göre;

 • Sosyal Denge Tazminatının 1.750 TL’den 2150 TL’ye,
 • 1 Mayıs öncesi ödenen ikramiyenin 750 TL‘den 1000 TL’ye,
 • 29 Ekim öncesi ödenen ikramiyenin 750 TL‘den 1000 TL’ye,
 • Aralık ayında ödenen yakacak yardımının 750 TL’den 1000 TL’ye yükseltilmesine,
 • Kurban Bayramı öncesi ödenen ikramiyenin 1000 TL olarak devam edilmesine,
 • Ramazan Bayramı ikramiyesi 1000 TL olarak eklenmiştir.

Yukarıda belirtilen mali talepler dikkate alındığında %27 oranında bir iyileşmenin olacağı görülmektedir.

2021 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde gelinen bu aşamayı “söz, yetki, karar emekçilerde” sözümüz uyarınca emekçilerin görüşüne sunulabilecek bir teklif olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde büyük iş yerleri başta olmak üzere mümkün olduğunca çok iş yerinde sandık kurulacak olup gerekli duyuru yapılacaktır.  Bütün çalışma arkadaşlarımızı sürecin takipçisi olmaya davet ediyoruz.

SÖZ, YETKİ, KARAR EMEKÇİLERDE!

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

 

TÜM BEL-SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU