TÜM BEL SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBENİN YENİ YÜRÜTME ÜYELERİ BELİRLENDİ

Sevgili dostlar, bugün yeni seçilen yürütme üyeleri olarak ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Dayanışma ruhuyla geride bıraktığımız genel kurul sürecinin ardından, 3 yıl boyunca sendikamızın katılımcı ve birleştirici anlayışını gözeterek mücadelemize devam edeceğiz.

İlk yürütme toplantımızda:
*Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ivedilikle başlaması için tekrar girişimde bulunulması,

*Zabıta personelinin 2 günlük hafta tatilinin görüşülmesi,

*İdare’nin performans uygulamasında izleyeceği yolda iş barışına dair itirazlarımızın görüşülmesi,

*Yemekhane ihalesinin takip edilmesi ve bilgilendirme yapılması kararlaştırılmıştır.

Görev dağılımı ise:
Şube Başkanı: Buse ENGİN
Kadın Sekreteri: Sema UZUN GÜNEŞ
İdari Sekreter: Erdal TALİ
Mali Sekreter: Eren ÇETİNDERE
Örgütlenme Sekreteri: Cevdet KELEŞ
TİS ve Hukuk Sekreteri: Turgut ANGÜN
Basın Yayın Sekreteri: Coşkun ELBİR olarak şekillenmiştir.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!