TOPLU SÖZLEŞME İLE ELDE ETTİĞİMİZ HAKLARIMIZA İLİŞKİN SAYIŞTAY TARAFINDAN ÇIKARILAN ZİMMET HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ BELEDİYE EMEKÇİLERİ

Sizlere 2019 yılında yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesinin maddi kazanımlarına zimmet çıkaran Sayıştay kararına dair bir açıklama yapmak istiyoruz.

Sendikamız Tüm Bel-Sen kurulduğu günden beri belediye emekçilerinin ekonomik, demokratik ve özlük haklarını daha ileri noktalara taşımak için mücadele vermiştir. Sendikamızı, memurlar sendika kuramaz denilen bir ortamda, 1990 yılında kurduk. Sendikalarımızın büyüyüp güçlenmesinden korkan dönemin hükümetleri “memurların sendika kurma hakkı yok” diye sendika merkezlerimizi kapatıp kilit vurdu. Ancak üyelerimizden aldığımız güç ve fili, meşru mücadele hattı ile vurulan kilitleri kırarak mücadelemizi sürdürdük.

Belediyelerde ilk toplu sözleşmeyi de sendikamız imzaladı ancak yasakçı iktidarlar tarafından uygulanmadı. Biz de mücadelemizi sürdürüp hukuksal alana taşıyarak ulusal ve uluslararası mahkemelerde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kazanımlar elde ederek kamu emekçilerinin toplu sözleşme yapma hakkını elde etmesine katkı sunduk. 

Sendikamız, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışan memurları kapsayacak şekilde, üyelerine daha iyi koşullarda yaşama ve çalışma hakkı sağlayan örnek bir toplu sözleşme imzaladı. Ancak Hükümet kamu emekçilerine kapı kulu gözüyle baktığı için ve sendika bile demeye dilimizin varmadığı yandaş, sarı sendikayla gizli kapılar ardında enflasyon oranının dahi altında kalan sözleşmeler imzalamayı alışkanlık haline getirdiğinden imzaladığımız hukuki temelleri sağlam, özgür, demokratik ve tüm süreçlerinde üyelerinin söz ve yetki sahibi olduğu sözleşmeyi engellemek için yargı aracılığı ile müdahalede bulunmak istiyor.

Sayıştay denetçileri imzaladığımız sözleşmelerden doğan ödemeler ile ilgili gerçekleştirme ve harcama yetkililerine “usulsüz harcama” tespit ettiklerini belirterek savunma istemektedir. Sendikamızın imzaladığı toplu sözleşmelerin yasal dayanakları hemen hemen bütün evrensel insan hakları ve özgürlükleri ile ilgili belgelerde yer almaktadır. Bunlar; ülke olarak imzaladığımız Birleşmiş Milletlerin “ikiz sözleşmeleri” ILO’nun 87,98 ve 151 Sayılı Sözleşmeleri, Avrupa Konseyinin Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Birliğinin Temel Haklar Şartı ile İLO Uzmanlar Komisyonu ve Sosyal Haklar Avrupa Komitesinin kararlarıdır. Özgürce hiçbir kısıtlama olmaksızın toplu sözleşme imzalamamızı sağlayan bu yasal dayanaklar çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesi hiçbir şüpheye mahal vermeksizin yasaldır, meşrudur, yasal olmayan sizin yasakçı baskıcı yönetim anlayışınızdır. 

DEĞERLİ EMEKÇİLER; 

Uzun yıllar boyunca bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımları birilerinin iki dudağı arasında yok olup gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Sendikamız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi altına imza attığı toplu iş sözleşmesini her platformda savunmaya kararlıdır. Bu süreçte öncelikle toplu iş sözleşmemizi hukuki zeminde savunmak için, idare ile ortak hareket edecek bir yol izleyeceğiz. Sendikamızın bu konudaki hukuki birikimini ve benzer davalardaki savunmasını idare ile paylaştık ve sürecin devamında da katkı sunmaya devam edeceğiz. 

Geçmişteki saldırıları üyelerimizin iradesi ile püskürtmeyi başarmıştık, bu süreçte de yine en büyük desteği emekçilerin iradesinden alacağız. Türkiye’deki onlarca usulsüz ihaleye, yolsuzluğa, hırsızlığa, doğal alanların talanına, kadın cinayetlerine ses çıkarmayan iktidarın, ekonomik zorluklar nedeniyle kıt kanaat geçinen memurların 3 kuruşuna göz dikmesini kabul etmiyoruz. Hükümetin sergilemiş olduğu hak, hukuk, adalet tanımaz yönetim anlayışını, hukuksal ve alan mücadelesi ile püskürtmeye kararlıyız. İnsanca yaşam mücadelemizden aldığımız güçle diyoruz ki, 

HAKLIYIZ KAZANACAGIZ!

TÜM BEL-SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE