GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli emekçiler,

Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği ile ilgili yayınladığı 05.01.2021 tarih ve E-26073187-900-7579 sayılı yazısında belirtildiği gibi Yerel Yönetimler Yönetmeliği’nin 11.Maddesindeki hükümlere uygun olarak “Şubat ayı sonuna kadar Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı”na tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını Valiliklere bildireceklerdir” denildiği yazısına istinaden ilgili çalışmanın ivedilikle yapılması konusundaki talep yazımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü’ne ilettik.

Daha önce İdari Yetkili’lerle yaptığımız görüşmelerde Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’nın emekçiler tarafından uzun süredir beklendiğini ve aynı zamanda toplu iş sözleşmemizde de yer aldığını iletmiştik. Konunun, liyakat ve kariyer ilkeleri temelinde yürütülmesi için takipçisi olmaya devam edeceğiz.

TÜM BEL SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU