CİNSİYET EŞİTLİKÇİ YEREL YÖNETİMLER

Çağrımızdır;

Her türlü şiddetin ve tacizin arttığı bu dönemde, aslında bu eylemleri besleyen, yeniden üreten, şiddetin aracı ve sonucu olan, kullandığımız eril dilimizin ve eril bakış açımızın olduğunu biliyoruz. Ve yine Bizler bunu değiştirmeye önce evlerimizden, sendikalarımızdan, meslek örgütlerimizden, işyerlerimizden başlamamız gerektigini de biliyoruz. Bu amaçla 15 Ocak Çarşamba, saat:14:00’te sendikamız binasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi/Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyemiz Av.Özlem DURMAZ’ın katkılarıyla “CİNSİYET EŞİTLİKÇİ YEREL YÖNETİMLER SUNUMU” gerçekleştireceğiz.

Etkinliğimiz tüm üyelerimize açık olmakla beraber, iş yerlerimizde sendikamızı temsil eden ve görünür kılan yürütme kurulu üyelerimizin, iş yeri temsilcilerimizin ve aktivistlerimizin katılımını özellikle önemsiyoruz.