2020 Yılı Toplu Sözleşme Taleplerimiz

Sevgili İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT çalışanı emekçiler;

2020 Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci boyunca işyeri toplantılarımız, temsilcilerimiz ve sizlerin gönderdiği formlardan gelen talepler doğrultusunda TİS taslak metnimizi oluşturduk. Bu yıl da yine emekçileri görüşmelerin her adımından bilgilendirerek ve sürece dâhil ederek şeffaf ve katılımcı bir yöntem izleyeceğimizin sözünü veriyoruz.

Bugün itibariyle idareye sunduğumuz taslak metinde yer alan taleplerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Sosyal Denge Tazminatı her ay net 2.000 TL ödenmesi,
 • 1 Mayıs, 29 Ekim, Ramazan ve Kurban bayramlarında net 1.000 TL ikramiye ödenmesi,
 • Her yıl Aralık ayında 1.000 TL yakacak yardımı verilmesi,
 • Yemekhane hizmetinden faydalanacak hizmet binalarının genişletilmesi,
 • Vardiyalı veya gece çalışan personele yemek hizmeti sağlanması,
 • Grand Plaza (yasemin kafe, asansör) ve İZELMAN (otoparklar) gibi belediye kamu iştiraki şirketlerinin hizmetlerinden %25 indirim sağlanması,
 • Kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesindeki önemini arttırmak için, çalışan kadın arkadaşlarımıza ayda 1 gün, menstrüasyon (regl) döneminde kolaylık gösterilmesi,
 • Tehlikeli veya çok tehlikeli işlerde çalışan İBB, ESHOT, İZSU personellerine aylık 150 TL net iş riski primi,
 • Hizmet binalarının deprem yönetmeliğine uygun hale gelmesi,
 • Personellerin sosyalleşmesini sağlamak amaçlı merkezi bir konumda Belediye lokali ve çalışanların izin süreleri boyunca aileleriyle birlikte yararlanabilecekleri Belediye sosyal tesisi kurulması,
 • Hayvan haklarını korumak, geliştirmek ve özendirmek amacıyla çalışanların sahiplendiği salt sokak hayvanlarının, kimlik kartı olmak kaydıyla, belediyemize ait veteriner müdürlüklerinden ilaç ve aşılarının karşılanması,
 • Belediye yönetimi ve çalışanlar verdiği hizmetlerde ekolojik dengeyi korumayı esas alması,
 • Çalışanın kendisinin görev esnasında kaza sonucu ölümü halinde net 5.000 TL ya da eş ve çocuklarının ölümü halinde toplam net 5.000 TL ölüm yardımı yapılması,
 • Zabıtanın çalışma ve mesai süreleri de dâhil olmak üzere, zabıtanın daha verimli ve etkin çalışma koşullarının oluşturulması koşulu ile idare ve sendika birlikte çalışmalar yürütmesi,
 • Koruma ve güvenlik kadrosunda çalışanlara maktu mesai ödenmesi hususunda İBB, İZSU ve ESHOT bünyesinde çalışmalar yapılması,
 • Birimlerde ihtiyaç duyulan boş kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açılması,
 • İlçelerde görev yapan tahsildarların, tahsil ettiği parayı her ilçede sorunsuzca yatırabilmesi için Vakıfbank haricinde bir kamu bankasıyla daha anlaşma yapılması,
 • Sağlık kurulu raporları hariç, rapor hakkının 28 günden 30 güne çıkarılması,
 • Eşi doğum yapan personele 10 günlük ücretli izne ek olarak 30 gün ücretli izin verilmesi,
 • Her yıl Ağustos ve Eylül aylarında genellikle İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’ü de içine alacak şekilde düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’na, memur personelin kartını göstermek koşuluyla 1. Derece yakınlarının (eş ve çocuklar) ücretsiz yararlanması,
 • Ayrıca bir önceki toplu sözleşmeyle kazandığımız ancak ihale ya da altyapı hazırlığı gecikmesi kaynaklı olarak kullanamadığımız; arabalı vapurlardan ve BİSİM’den ulaşım kartıyla faydalanma, spor kurslarına ücretsiz katılma gibi haklarımızın bir an önce uygulamaya konulması,

TÜM BEN SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU