UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLAN PERSONELLERİN MÜLAKATLARI LİYAKATA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLSİN

BASINA VE KAMUOYUNA

Siyasal iktidarlar yaptıkları icraatlar ile önceliklerini, tercihlerini ve nasıl bir anlayış ile ülkeyi yönetmek istediklerini ortaya koyar. Siyasal iktidar halkın vicdanında onay alamayan uygulamaları yasalar çıkartarak kılıfına uydurmakta çok yetenekli olduğunu birçok kez göstermiştir ancak biz emekçiler bu yasal düzenlemelerin iktidarın hangi ihtiyacını karşılamak için çıkardığını çok iyi biliyoruz. Bunların başında kamu kurumlarına alınacak personele yazılı sınavından sonra sözlü sınav yapılması için mevzuatta yaptığı yasal düzenlemenin ilk gününde, bunun liyakat  ilkelerine aykırı, istismara açık olduğunu, hakkaniyetli bir uygulama olmayacağını sendikalarımız kalın harflerle altını çizmişti. Bu düzenleme sonucu yapılan mülakatlarda;  en düşük yazılı notu alanlara sözlü sınavında yüksek puanlar verilerek  kazanmaları sağlanmış, en yüksek yazılı notu  alanlara çok düşük sözlü notu verilerek  başarısız sayılmıştır. Emek örgütleri olarak haksızlığa neden olan sözlü mülakat uygulamasından vazgecilmesini öneriyor ve sınav puanının mülakat puanı olarak sayılmasını talep ediyoruz. Siyasal iktidarın siyaseten kendine yakın insanlara torpil yapılan bir mekanizma haline dönüştürdüğü sözlü sınav uygulaması kamu kurumlarına olan güven ve tarafsızlık duygularını zedelemiştir.

Sendikalarımız her zaman kamu hizmeti veren makamların vekaleten değil asaleten yürütülmesini savunmuş, bilgi, birikim, tecrübe ve liyakatın her düzeydeki kamu yöneticisinde aranmasını, halka en iyi hizmeti götürmenin gereği olduğunu ve bu sayede haksızlıkların, torpillerin ortadan kalkacağını vurgulamıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi uzun bir aradan sonra sendikaların ısrarlı çabaları sonunda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmasını kararlaştırmıştır. Yüzlerce belediye emekçisi bu sınava katılmak için başvurmuş ve sınav 05/09/2022 tarihinde yapılarak sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarına uygun olarak sıralamanın açıklanmaması sendikalar tarafından tereddütle karşılanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde örgütlü olan sendikalar olarak Sayın Tunç SOYER ve belediye yönetiminden talebimiz, yapılacak sözlü sınavın, tarafsız, liyakata uygun, güven duygularını zedelemeyen, adil, demokratik yöntemlerle gerçekleşmesi ve sınava katılan belediye emekçilerinin aklında hiçbir soru işareti kalmadan sürecin tamamlanması olacaktır.

Aşağıda imzası bulunan sendikalar olarak; sınav için emek verip, çaba harcayarak başarı elde etmiş belediye emekçilerinin her zaman yanında olacağımızı, hak ve menfaatlerimizi korumak için ortak tutum alarak güçlerimizi birleştireceğimizi basına ve kamuoyuna duyururuz.

TÜM BEL SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE
TÜM YEREL SEN 3 NOLU ŞUBE
TÜRK YEREL HİZMET SEN İZMİR ŞUBESİ