SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZ VAR!

TÜM BEL-SEN’Lİ kadınlar olarak; kadınlara, LGBT+ bireylere, emekçilere ve doğaya yönelik her türlü saldırıya karşı “Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” 8 Mart’ı, bu yıl da kadınların direniş gücüyle karşılıyoruz.

Yarı zamanlı ve esnek çalışma biçimleri, kadınların doğum ve annelik izinleri gerekçe gösterilerek temel istihdam biçimine dönüştürülmek istenmesine, biz kadınları çalışma yaşamı ve kamusal alanlardan kopararak eve kapatmayı hedefleyen iktidarın baskı ve korkutma politikalarına karşı, iş yerlerimizde, sokaklarda, alanlarda sesimizi ve isyanımızı büyüterek  mücadelemizi devam ettirmeye kararlıyız.

Biz kadınlar bu ülkeniz yarısıyız!

Bizler dünyaya farklı gözlerle bakmış, farklı şeylere inanmış, farklı hayatları olmuş kadınlar… Bu ülkeyi ve bu yaşamı ve sadece kadın olduğumuz için ortak sorunları paylaşıyoruz.

Şimdi elimizde bu ülkenin yarısı olmanın gücü var. Karar vermenin ve sonucu etkilemenin gücü.

Haklarımız ve hak ettiğimiz yaşam için elimizdeki bu gücü, kadınlar için, kız çocukları için ve hayatlarımız hakkında karar verme özgürlüğümüz için kullanalım.

Biz kadınlar hayatımızın seyircisi, yaşadığımız ülkenin misafiri değiliz. Ülkemizi, haklarımızı, hayatlarımızı Tek Adam’ın kararına, adamların ağzından çıkacak söze terk etmeyelim.

İstanbul sözleşmesi yaşatır!

Bizler İstanbul sözleşmesinin, 6284 sayılı kanunun kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Eril söylemlerle sözleşmenin gereğini yapmayan kolluk kuvvetlerine, erkek yargıya, patriyarkaya, iktidara hep birlikte şiddete maruz kalmış ve katledilmiş tüm kadınların hesabını soracağız. Bu memleketin kadın mezarlığına çevrilmesine izin vermeyeceğiz.

Taleplerimizi yine sıralıyoruz, Vazgeçmiyoruz!

– Kadın istihdamının önündeki en büyük engel olan bakım sorumluluğunun erkek-devlet ve işveren tarafından paylaşılmasını sağlayan yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

– Kapatılan kamu kreşleri tekrar açılmalı, gerektiğinde 24 saat açık olacak, nitelikli, ücretsiz hizmet verecek kreşlerden,  istihdam şekline ve mesleğine bakılmadan tüm çalışanların faydalanması sağlanmalıdır.

– Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti engelleyecek gerekli yasal düzenlemeler derhal yapılmalı, İstanbul sözleşmesi başta olmak üzere bu konuda imza atılan tüm uluslararası sözleşmelerin gereği yerine getirilmelidir.

– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaldırılarak yerine Kadın Bakanlığı kurulmalıdır.

– 8 Mart resmi tatil ilan edilmelidir.

 

TÜM BEL-SEN İZMİR

1 NOLU ŞUBE KADIN KOMİSYONU