SN. CEMİL TUGAY ile YAPILAN GÖRÜŞMEYE DAİR AÇIKLAMA

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No.lu Şube Yürütme Kurulu olarak 02.05.2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda Sn. Cemil TUGAY bir görüşme gerçekleştirdik.

Yapılan görüşmede öncelikle; yürütme kurulu üyelerimiz tarafından yerel seçimlerin ardından AKP iktidarının uzun bir süre sonra yenilgiye uğradığına vurgu yapılarak, bu yenilginin işçi ve emekçilerin, yoksul halkın bir tepkisinin sonucu olduğu ve bundan sonraki dönemde yerelde ve merkezde yürütülecek politikaların işçi ve emekçilerin hak ve kazanımlarının ilerletilmesine yönelik olması gerektiği ifade edilerek Sn. Cemil TUGAY’a başarı dileklerinde bulunulmuştur.

AKP iktidarının “acı reçete” diyerek işçi ve emekçilerin ücretlerine ve kazanılmış haklarına saldırarak krizin faturasını yüklemek istediği ama emekçilerin bu faturayı ödemeyi reddedecek bir mücadele içerisine gireceği ve iş kolumuz özelinde sendikamızın temel programının da bu olacağının aktarıldığı görüşmede; toplu sözleşmeye ilişkin de yıllardır olduğu gibi yine kazanımlarımızın ilerletildiği bir sözleşme imzalamak istediğimiz dile getirilmiştir.

Sn. Cemil TUGAY, seçimlerin ardından büyük bir görev ve sorumluluğun üzerlerinde olduğunu söyleyerek, idari ve bütçe açısından sıkı bir disiplin uygulamaları gerektiğini ve atacakları adımları ancak emekçilerle ve onların örgütlerinin desteği ile başarabileceklerini, emekçilerin emeğinin karşılığı olan taleplerini almaları için de mali imkanlar doğrultusunda gerekenin yapılacağını ifade etmiştir.
Gelecek hafta toplu sözleşme masasının kurularak görüşmelere başlanılması doğrultusunda gerekli talimatı vereceğini ifade eden Sn. Cemil TUGAY, belediyemizde yaratılmak istenen sendikal rekabete ve kendi isminin bu süreçte kullanılmasına kesinlikle karşı olduğunu, belediye başkanlarının ve CHP’nin bu süreçte herhangi bir tercihinin olamayacağını, bu durumun sendikal sürece ciddi zararlar da vereceğini söylemiştir.

Ödenmeyen Ramazan bayramı ve 1 Mayıs ikramiyelerinin geçmiş sözleşme hükümleri göz önüne alınarak ödenmesi, yemek ihalesinde yaşanan aksama nedeniyle yemekhane hizmetinin verilemediği birimlerde kumanya yardımının ödenmesi hususlarında gerekli görüşmeleri yaparak ödeme yapılmasına yönelik çalışma yapacaklarını ifade eden Sn. Cemil TUGAY, 10 yaşından küçük çocuğu olan emekçilerin mesai saatlerinin azaltılarak sabah ve akşam giriş çıkış saatlerinin düzenlenmesi hususunda bu konuyu çok önemsediğini belirterek Karşıyaka Belediyesi’ndeki uygulamayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de sürdüreceklerinin sözünü vermiştir. Masal evlerinin kreş statüsüne getirilerek sayısının arttırılması yönünde de çalışmalara başlandığı aktarılmıştır.

İtfaiye emekçilerinin Kasko talebi ile atölyelerde çalışan arkadaşlarımızla birlikte kaza derneklerine yaptıkları ödemelerin toplu sözleşme kapsamında karşılanması, tahsildar ve veznedar arkadaşlarımızın kasa tazminatı ve kadro değişikliği talepleri ile görevde yükselme, unvan değişikliği daha fazla sayıda ve düzenli açılması taleplerimizin tamamının sendikamız tarafından ifade edildiği görüşmede Sn. Cemil TUGAY tarafından belediye birimlerinde liyakat ve işleyiş açısından sıkıntılar yaratan koordinatör görevlendirmelerinin kaldırılacağı bilgisi de sendikamıza verilmiştir.

Sendikamız olarak, görüşülen konuların takipçisi olmaya ve siz değerli emekçileri bilgilendirmeye devam edeceğiz.