İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN EMEKÇİLER TİS İÇİN KARARINI VERDİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMEKÇİLERİNE VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA

Ülkeyi yöneten AKP İktidarı, emekçilerin sebep olmadığı ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun faturasını emeği ile geçinenlere keserek her gün biraz daha yoksullaşmamıza neden oluyor. Kamu emekçilerine yapılan %49.25 oranındaki zam daha cebimize girmeden iğneden ipliğe yapılan zamlarla eridi.

Yaşam mücadelesinin emekçiler için her geçen gün biraz daha zorlaştığı bu dönemde; yasa gereği üç aylık süre için yapacağımız toplu sözleşme taslağının hazırlanması için talep formları aracılığı ile iş yerlerinden talepler toplayarak ve iş yerlerimizde toplantılar yaparak toplu sözleşme sürecine hazırlandık.

Sendikamız yetkili kurullarınca oluşturulan Toplu Sözleşme Komisyonumuz tarafından belediye emekçilerinin taleplerini değerlendirerek hazırlanan Toplu Sözleşme Taslağımızı 12.12.2023 tarihinde belediye yönetimine sunduk. Belediye yönetimi ise taslağımıza karşı mevcut sözleşmenin devamı yönünde görüş bildirdi ve yeni sözleşmenin 31 Mart yerel yönetim seçimleri sonrasında yapılmasını önerdi.

Bu önerinin kabul edilebilir olmadığı ve emekçilerin kazanımı olmayan bir sözleşmeyi kabul etmeyeceği yapılan görüşmelerde yetkili kurullarımızca net bir şekilde ifade edilerek 6114 belediye emekçisinin gözünün, kulağının bu masaya yoğunlaştığı bir dönemde emekçilerin verdiği mücadele ile kısa sürede gerçekleşen görüşmeler sonucunda;

Belediye yönetimi tarafından; Sosyal Denge Tazminatının 8.816 TL’den %59 artışla 14.000 TL’ye, Mart ayında ödenen Bahar İkramiyesinin 2.703 TL’den den %67 artışla 4.500 TL’ye, Ocak ve Mart ayında yapılacak Halkın Bakkalı ödemesinin ise 500 TL’den %100 artışla 1.000 TL’ye yükseltilmesi teklif edilmiştir.

Sendikamız yetkili kurullarında değerlendirilen teklifin iş yerlerinde yapılacak oylamalarla emekçilerin onayına sunulması kararı alınmıştır.

Emekçilerin hazırladığı sözleşmelerin ancak emekçilerin onayı ile karar altına alınabileceği ve bağıtlanabileceği sendikamızın 2019 yılında yetkiyi aldığı günden beri temel ilkesi olmuştur. Alınan tüm kararların emekçiler tarafından alınması ve onaylanması ilkemiz gereğince 17-18 Ocak 2024 tarihlerinde iş yerlerimizde Toplu Sözleşme referandumu gerçekleşmiş ve referandum sonucunda toplam 3360 emekçinin oy kullandığı oylama sonucunda 3016 kabul oyuna 353 ret oyu ile emekçiler, %89,5 oranı ile toplu sözleşmenin kabul edilmesine karar vermiştir.

Şubemiz, bu süreçte üyemiz olsun olmasın tüm emekçilerle toplu sözleşme sürecini birlikte işletmiş ve süreç emekçilerin iradesi ile sona erdirilmiştir.

Toplu sözleşme süreci boyunca taslağımızın hazırlanmasından görüşmelere kadar sürece katkı koyarak desteğini esirgemeyen referandum ile sözleşmeyi sona erdiren, sürecin her aşamasında katkısı bulunan tüm emekçilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belediye emekçileri bir kez daha kurtuluşun tek başına değil emekçilerin birliği ile hayata geçirileceğini göstermiştir.

Önümüzdeki dönemin ekonomik ve demokratik haklarımıza yönelik tüm saldırıların geri püskürtülerek kazanımlarımızın artarak devam edeceği bir dönem olması için örgütlülüğümüzü güçlendirerek mücadeleyi yükselteceğiz.

Ayrıntılı sonuç tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

YAŞASIN EMEKÇİLERİN BİRLİĞİ ve ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ YAŞASIN TÜM BEL-SEN, YAŞASIN KESK

TÜM BEL-SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU