İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN İLK GÖRÜŞME YAPILDI

2020 yılını kapsayan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü ve ESHOT Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısı bugün yapıldı.

Görüşmelere katılan heyetler:

İBB: Barış KARCI, Ahsen DÜŞENKALKAN, Av. Türkan DOĞAN ÖZGÜR

ESHOT: Turgay AKKAYA, Semih KÖK, Av. Çağrı ÇELİK

İZSU: Gülay DEMİRCİOĞLU, Saffet ÖZDEMİR, Av. Melek ÜNLÜ

TÜM BEL-SEN: Buse ENGİN, Turgut ANGÜN, Cevdet KELEŞ, Coşkun ELBİR, Sema UZUN, Eren ÇETİNDERE, Erdal TALİ, Sultan TAZEGÜL, Enbiya UÇAKÇI, Salih Deniz ISLAKOĞLU, Ali YILMAZ, Şükriye YAVUZ ERTAN

Yapılan görüşmelerde 2020 yılına dair sosyal denge tazminatı ve ikramiyeler başta olmak üzere tüm maddi taleplerimiz idare tarafından reddedilmiş, bu konuların sendikamızın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç SOYER ile yapacağı görüşmede karara bağlanmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir.

Sosyal tesis talebimizle ilgili olarak Dikili ilçesinde bir alana dair yer tahsisi yapıldığını ve sosyal tesis çalışmalarının başladığı ifade edilmiştir.

Kreş ve çocuk bakım evi açılması konusunda İZELMAN’ın yeni noktalarda personelin faydalanabileceği nitelikli kreş çalışmalarının devam ettiği ifade edilmiştir.

İZSU, ESHOT ana hizmet binalarında bir sendika odası tahsisi için gerekli çalışmaların yürütüleceği ifade edilmiştir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapacağı yönetmelik değişikliğinin beklendiğini ve bu değişiklikten sonra konunun değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Ayrıca idarenin kurum genelinde yaptığı ayın personeli seçimine dayanan performans uygulamasına dair, iş yeri temsilcilerimizden ve emekçilerden gelen yoğun itirazların olduğu, bu uygulamanın iş barışını bozacak nitelikte olduğu da tarafımızca ifade edilmiştir. Sendika olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

2019 yılında yapılan sözleşme maddelerinden yürürlüğe girmeyen maddeler, idareye bu görüşmede tekrar hatırlatılmıştır. Buna göre:

Ulaşım kartlarının BİSİM sisteminde ve arabalı vapurlarda kullanılabilmesine ilişkin olarak, ESHOT tarafından mevcut ücret toplama sisteminde gerekli tanımlamaların hala yapılamadığı ve ancak yeni yapılacak ihale sürecinden sonra çözümlenebileceği söylenmiştir.

Harcırah Kanunu’ndan faydalanamayan personelin belirlenmesi için, ilgili daire başkanlıklarıyla sendika temsilcilerinin ortak çalışması veya çalışanların bireysel olarak dilekçe ile İdareye başvurması önerilmiştir.

Zabıta çalışma düzeni için Zabıta Dairesi Başkanı ve ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ile sürecin tekrar değerlendirilmesine yönelik olarak bir görüşmenin daha yapılması kararlaştırılmıştır.

Yemekhane hizmetinin genişletilmesi ve öncelik olarak işyeri temsilciliklerinin almış olduğu başvurular sonucunda önerilen İZSU Balçova, Doğal Yaşam Parkı + Çiğli Arıtma Tesisi için ortak 2 adet yeni yemekhanenin ilk etapta açılması çalışmalarına başlanacağı ifade edilmiştir.

3 saat süren görüşme boyunca taleplerimize ilişkin tüm maddeler görüşülemediği için bir toplantı daha yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak 2020 Toplu İş Sözleşmesi’ne dair kararımız bu teklifin, özellikle maddi taleplerimiz açısından kesinlikle kabul edilemeyeceği yönündedir. Geçen yıl yapılan ilk görüşme sonucunda da hiç bir artış teklif edilmemesine rağmen, sonraki görüşmelerden kazanım elde ederek ayrılmıştık. Bu nedenle emekçilerin oylarına sunulmaya değer bir sonuç elde edilinceye kadar görüşmelere devam edeceğiz.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!