“İKTİDARIN KURULMA BİÇİMİ OLARAK: KADINA YÖNELİK ŞİDDET” BAŞLIKLI ATÖLYE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde örgütlü Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube ve Genel-İş 3Nolu Şube kadın komisyonları olarak bugün Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda ” İktidarın Kurulma Biçimi Olarak: Kadına Yönelik Şiddet” konulu atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Ekonomist Dr.Derya ALTUN yürütücülüğünde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte yürütme kurullarımızın, birçok iş yeri temsilcimizin yanı sıra karma bir etkinlik olması dolasıyla erkek arkadaşlarımız da etkinliğe katılım sağlamıştır.

Atölye çalışması öncesi yapılan konuşmalarda kadınlara yönelik şiddetin, trans bireylere karşı nefret söylemlerinin giderek arttığı, iktidarın gerici söylem ve politikalarıyla birlikte İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir.
Birçok mesai arkadaşımızın ilgi gösterdiği atölye çalışmasında: ev içi alanlarımızda erkekler ve kadınlar olarak üstlendiğimiz sorumluluklarda eşitsizliğimizi birlikte keşfederken, sendikal veya siyasi alanlardaki eşitsizlikler, kadınlık ve erkeklik deneyimlerinin yarattığı eşitsizlikler ve feminizm neden erkekler için de gerekli başlıkları ön plana çıkmıştır. Etkinlik sonunda  katılımcılar tarafından, sendikaların bir araya gelerek toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik karma katılımlı bu tür eğitim ve etkinliklerin yapılmasının ne denli anlamlı olduğuna yönelik vurgu yapılmıştır.

Atölye çalışma yürütücüsü Dr.Derya ALTUN başta olmak üzere tüm katılımcılara katkıları için teşekkür ederiz.

TÜM BEL SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE ŞUBE KADIN KOMİSYONU