BİZ EMEKÇİLER ÖLMEK DEĞİL, ÇALIŞMAK İSTİYORUZ!

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana tüm dünyaya yayılan, ülkemizde de resmi verilere göre 13 binin üzerinde can alan, 500 binin üzerinde yurttaşı hasta eden Covid-19 virüsü, şehrimizi olduğu gibi ulaşımdan halk sağlığına, içmesuyu ve kanalizasyon hizmetlerinden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda pandemi koşullarına rağmen hizmet üretmeye devam eden biz İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerini de tehdit ediyor.

Bu tehdide en ileriden maruz kalan gruplardan birini de arıtma tesisleri, içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri ile vatandaşla yüz yüze çalışan abone birimlerinde çalışan İZSU emekçileri olarak bizler oluşturuyoruz.

İş yerlerimizde kimi önlemler alınmaya çalışılsa da yeterli değildir. Mevcut önlemlerin yeterli olmadığının en önemli göstergesi de sadece Kasım ayı içerisinde temaslı olası vakalar da dahil edildiğinde İZSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki vaka sayısının 1000’ler düzeyine gelmiş olmasıdır. Aylık vaka sayıları, toplam iş gücümüzün % 15’lerine kadar çıkmış durumdadır. Gerek Cumhurbaşkanlığı genelgesi, gerek Valilik genelgesi ve son olarak da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çıkartmış olduğu genelgeler; kurumumuz içinde tam olarak hayata geçirilmemiş, sadece kısmi olarak uygulanabilmiştir.

Birçok birimde uygulanan evden çalışma ve dönüşümlü çalışma uygulaması; son olarak Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’nda da başlamış ve %25 orandaki arkadaşımız dönüşümlü çalışmaya geçmiştir. Dönüşümlü çalışılmaya geçilmesi, sendikamız TümBel-Sen’in iş yerlerinde; işçi, memur, sendika ayrımı gözetmeden tüm emekçilerle yaptığı eylemler sonucu kabul görmüştür. Ancak dönüşümlü çalışmaya geçilmesine rağmen doğrudan vatandaşla ve parayla temaslı çalışan risk grubundaki veznedar arkadaşlarımız dönüşüm kapsamına dahil edilmemiştir. Maalesef dönüşümlü çalışma, çifte standart ile ortaya konmuştur.

Sendikamızın bugüne kadar İZSU İdaresi ile yaptığı görüşmeler sonuç vermemiş, koşulsuz herkesi kapsayan dönüşümlü çalışma talebimize kayıtsız kalınmıştır.

Biz İZSU emekçileri diyoruz ki; pandemi koşullarında hizmet üretmekten bir an bile geri durmayan biz çalışanların sağlığı birinci öncelik olmalıdır. İZSU İdaresi, genelgeleri uygulamaktan imtina eden karar ve tutumundan vazgeçerek koşulsuz şartsız tüm emekçileri dönüşümlü çalışmaya dahil ederek sağlıklı ve güvenli koşullarda sürdürülebilir şekilde hizmet üretmelerinin koşullarını oluşturmalıdır.

Bu nedenle başta İZSU’da çalışan veznedar arkadaşlarımızın dönüşümlü çalışma talepleri olmak üzere tüm emekçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma talepleri yerine getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir.

Biz emekçiler ölmek değil, çalışmak istiyoruz!

TÜMBEL-SEN İZSU İŞ YERİ TEMSİLCİLİĞİ