26.06.2019 Tarihinde Büyükşehir Belediyesi İle Yapılan Toplu Sözleşme Görüşmesine İlişkin Bilgilendirme

Sendikamız ile İzmir Büyükşehir Belediyesi heyeti arasında 26.06.2019 tarihinde yapılan görüşmelerin ayrıntıları aşağıda belirtildiği şekildedir:

Görüşmeye Katılanlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi Heyeti: Buğra Gökçe, Barış Karcı,  Ahsen Düşenkalkan, Adnan Celikkal, Nursen Daşlıçay
İzmir Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube Heyeti: Yürütme Kurulu: Anıl Kaçar, Recep Temel, Birkan Acar
İşyeri Temsilcileri: Sultan Tazegül, Salih Deniz Islakoğlu İnan Temiz
Ege Bölge Avukatımız: Nazan Sakallı Aktaş

Belediye Tarafından İletilen Teklifler
1)Toplu İş Sözleşmesi Ödentisi aynı kalsın,

2)29 Ekim ve 1 Mayıs 1000’er TL’lik iki ikramiye,

3)Kreş sayısının sendika ile yapılacak çalışma doğrultusunda artırılması,

4)Yemekhane iş ve işleyişinin sendika ile birlikte yapılacak düzenleme ile artırılması,

5)İZSU’nun en yakın zamanda yemek ihalesine çıkacağı,

6)Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının tamamı için sosyal tesisin yapılması,

7)Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının ivedi olarak açılacağı.

Bizim önerilerimiz

1)Toplu İş Sözleşmesi ödeneğinin taslakta sunduğumuz şekilde tekrardan ele alınması; belediye yönetimi tarafından teklif edilen rakamın (1054 net) üzerine dahi konuşulabilir bir rakam  olmadığı net bir şekilde ifade edildi.

2)İkramiye sayısının taslağımızdaki sayıyla (3 ikramiye) aynı kalması,

3)Özel çalışma koşulları olan(zabıta, izsu, itfaiye, güvenlik gibi) personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin bir sonraki toplantıda daha geniş ele alınarak sorunlara çözüm üretilmesi.

4)Eğitim, yakacak yardımı yapılması.

Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmemizde taslağımız kapsamındaki tüm konular zaman sınırlaması sebebiyle ayrıntılı konuşulamamıştır. Genel olarak görüşme iyi niyet çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki görüşme tarafımıza iletildiğinde tüm çalışanlara gerekli bilgi verilecektir. Görüşme notları tüm açıklığıyla her toplantı sonrası bu şekilde ki bir bilgilendirmeyle sunulacaktır. Teklif ne olursa olsun karar birlikte alınacaktır. İdareye sunduğumuz Toplu İş Sözleşme taslağımız emekçiler açısından sahici bir mutabakat metnidir. Bu metinde ısrarımız örgütümüzden ve iş yerlerinden aldığımız güçle devam edecektir.

Ayrıca Sendikamız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında görüşmelerine başlanan toplu sözleşme sürecine ilişkin her türlü bilgi, belge ve görüşler sendikamız web adresinde yayınlanacak olup, bunun dışındaki haberlerin çalışma arkadaşlarımız tarafından ciddiye alınmamasını rica ediyoruz.

TÜM BEL SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE YÜRÜTME KURULU