2022 Ek Bütçe Bilgilendirme

2022 Ek Bütçe Cumhurbaşkanlığının teklifi ile TBMM’ye gönderilmiştir. Tüm memur personel giderlerine %40 teklifi beklenen enflasyon oranına denk gelmektedir. Ayrıca bu teklifte bütün ek ödemelere de zam önerilmiştir (harcırah vb gibi) zabıta ve itfaiye personelinin maktu mesailerlerine teklif edilen zam oranı da %60 civarındadır. Öneri komisyon ve meclisten onaylanıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Bütün çalışanların bilgisine sunarız.